logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Vår historia

Francis Murphy grundade Blåbandsidén i Amerika
Han föddes 24 april 1836 på Irland. Vid 16 års ålder emigrerade han till Amerika. Efter båtfärden och landstigningen i New York, var han tillsammans med en grupp kompisar med avancerade dryckesvanor. Redan efter en vecka hade han gjort slut på sina pengar.

Blå Bandet startade 1883
Blåbandsidén har dock sitt ursprung 1876 i Amerika genom Francis Murphy.
Oskar Eklund startade tidningen Blå Bandet 1883 och det räknas som startåret i Sverige.