logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Två häften för nyktra samtal i församlingar och ungdomsverksamhet

Den Blå omslag webb

DEN BLÅ. Material för kristet barn- och ungdomsarbete som stöd för helnykter livsstil. DEN BLÅ är en praktisk inriktad hjälp till ledare i barn- och ungdomsgrupper.

Den Vita omslag webbDEN VITA. En hjälp till eftertanke, studium och policy i den kristna församlingen. DEN VITA hjälper församlingen att forma en nykter kyrka, utan att ställa orimliga krav på medlemmarna.

Den Blå omslag webbDEN BLÅ
Det finns barn och tonåringar som bara har kyrkan att gå till, om de vill slippa fulla vuxna. För det flesta är det självklart att inte dricka. Men plötsligt i tonåren har andra ideal tagit över, och kanske smugit sig in i kyrkans ungdomsgrupp också. Hur bygger vi upp motståndskraft mot alkoholen?
DEN BLÅ är en praktisk inriktad hjälp till ledare i barn- och ungdomsgrupper. Här finns förslag på åtta olika samlingar, men materialet kan också användas som en plocklåda.
pdfDen_Blå_webb.pdf

Den Vita omslag webbDEN VITA
Hjälp till eftertanke, studium och policy i den kristna församlingen. Helnykter babysång? Nyktra scoutläger? Javisst. Nyktra ledarträffar? Tja, det beror på... Körresor? Styrelsemöten? Det har vi aldrig tänkt på... Alkohol i kyrkan handlar om mycket mer än nattvardsvinet. Det handlar om hur vi bemöter varandra, hur vi tar hänsyn och vilken vikt vi lägger vid olika bibelställen. Men oftast tiger vi, antingen för att vi felaktigt tar saker för givna eller för att vi inte orkar riskera konflikter. Men nog borde det gå att samtala respektfullt om saken? Självklart!
DEN VITA hjälper församlingen att forma en nykter kyrka, utan att ställa orimliga krav på medlemmarna.
pdfDen_Vita_webb.pdf

Senast ändrad fredag, 30 januari 2015 08:57