logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Blå Bandets vision

Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.
För att nå dit har vi alla ett eget ansvar, för oss själva och för varandra. Genom att välja att leva helnyktert i solidaritet med dem som har eller har haft ett missbruk kan vi göra skillnad.

Blå Bandet vill skapa attraktiva alkoholfria alternativ genom de aktiviteter och den verksamhet som bedrivs. Vi vill särskilt värna om att barn och ungdomar får en trygg och drogfri uppväxt.
Det behövs information och kunskap, glädje och engagemang.

Blå Bandet är en ideell organisation som arbetar för ett bättre samhälle och för en alkohol- och drogfri livsstil. Varje medlem är viktig för att nå ut till människor i olika åldrar och med varierande intressen. Varje medlem kan fungera som en positiv i förebild i vardagen.

Blå Bandet finns ute i landet med lokala Blåbandsföreningar och vi har även ett aktivt ungdoms-förbund, Sveriges Blåbandsungdom.

 

Senast ändrad måndag, 06 oktober 2014 12:23