logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Solidariskt och förebyggande

I Sverige beräknas att tio procent av befolkningen har alkoholproblem. Runt varje högkonsument finns det minst fyra personer som berörs av missbruket; familjemedlemmar, arbetskamrater, vänner…

Detta innebär att halva Sveriges befolkning direkt eller indirekt berörs av alkoholmissbruket. Därför är det dags att fundera över hur vi förhåller oss till drogen alkohol?

Alkohol är idag för de flesta ett naturligt inslag i både fest och vardag. Men alkohol kan innebära kul och strul i samma glas. Därför är kunskap om alkohol och dess baksidor nödvändigt för att kunna skapa ett bättre samhälle. Blå Bandet arbetar aktivt för att det ska erbjudas alkoholfria alternativ och aktiviteter som passar alla åldrar och intressen. Barn och ungas uppväxt är bland annat en zon som vi anser bör vara alkoholfri. Föräldrar bör stödjas i sin roll för att vara en god förebild.

Genom information och kunskap till bl.a. föräldrar, visar vi på hur värdefullt det är att barn- och ungdomar får växa upp i en alkoholfri miljö. Vi utbildar personal inom mödra- och barnhälsovården samt inom barnomsorgen, hur alkohol kan diskuteras utan att uppfattas som pekpinnar. Med studiecirklar, folkbildning och kulturarrangemang når vi många människor.

 

Senast ändrad måndag, 06 oktober 2014 12:22