logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Barn behöver medvetna vuxna

Hundratusentals barn i Sverige som lever i hem, där någon eller båda föräldrarna har en riskfylld konsumtion eller missbrukar alkohol. Lägger vi till antalet barn som då och då far illa på grund av att föräldrar dricker mycket, utan att ha ett risk- eller missbruk, är siffran betydligt högre.
Alkoholfrågan är ofta tabubelagd och många barn får axla manteln och dölja familjens hemlighet. Något måste göras för att minska antalet barn som drabbas!

Blå Bandet arbetar därför förebyggande med olika föräldrastödsmetoder. Genom utbildningar, studiematerial, broschyrer m.m. ges underlag för diskussioner om alkohol för vuxna kring de
små barnen.

Det är angeläget att skolor, idrottsföreningar och församlingar antar en alkoholpolicy. Blå Bandet kan hjälpa till med detta. Inom idrotten är det självklart att man ska mötas av alkoholfri verksamhet,  
särskilt när det gäller barn och unga.

 

Senast ändrad tisdag, 14 oktober 2014 13:57