logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Information, opinion & påverkan

Blå Bandet arbetar för en alkoholpolitik där människor som inte vill eller kan leva med alkoholen står i centrum. Vi vill att solidaritet och omtanke för våra medmänniskor ska prägla alkoholpolitiken.
Blå Bandet vill vara en positiv påläst påtryckargrupp i utformningen av framtidens alkoholpolitik.
Påverkan av politiker och andra beslutsfattare sker på hög nivå. Viktigt är också arbetet med opinionsbildning i vardagen för att få till attitydförändringar.
Vi ger ut egen tidning, finns på webben och sociala medier.

Tidningen Blå Bandet
Tidningen Blå Bandet är en tillgång i opinionsbildning och medlemskontakt. Bevakar ideologiska frågor och speglar verksamheten. Ledarsidan uppmärksammas ofta och tidningen citeras regelbundet i andra medier. Blå Bandet har många läsare, även bland dem som inte är medlem-mar. Enklast får du tidningen genom att bli medlem. Även du som väljer att inte bli medlem är välkommen att prenumerera och stödjer då dessutom Blå Bandets förebyggande arbete.
Nyhetsbrev
”Fakta, argument, debatt” är Blå Bandets nyhetsbrev som regelbundet ges ut via e-post.
Det ger en sammanfattning av aktuell alkohol- och droginformation både ur ett nationellt och nordiskt perspektiv.

Senast ändrad måndag, 06 oktober 2014 12:30