logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Verksamhet

Vi är en folkrörelse med lokala föreningar, distrikt och förbund. Tillsammans genomför vi lokalt, regional och nationellt olika arrangemang, aktiviteter samt opinionsbildning för en restriktiv alkoholpolitik och ett land utan narkotika. Vidare genomförs sociala aktiviteter, kulturprogram med mera.

Om detta informeras i vår tidning, hemsida, Facebook samt regional och lokalt.

Senast ändrad söndag, 27 oktober 2019 06:49

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login