logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Jag ser: Blå Bandets satsning till stöd för barn som växer upp i krångliga familjer

PRATA MED MIG - INTE OM MIG

Det är lätt att vi pratar över huvudet på de barn som vi är extra oroliga för, med bekanta, grannar och arbetskamrater. Barn behöver en vuxen som sätter sig på deras nivå, ser dem i ögonen och visar omsorg om dem.

De barn som klarar sig bäst trots föräldrarnas omständigheter, gör det för att de blivit sedda av en vuxen person i sin närmiljö. Det innebär att också något litet du gör för ett barn i din närmiljö, kan ha stor betydelse för barnets liv och framtid.

Se vår film samt mer info på Blå Bandets särskilda hemsida för satsningen:

www.jagser.se

Här finns en folder med em råd om vad du kan göra!

pdfJag_ser_-_folder.pdf

Jag ser framsida tonad skarp webb

Senast ändrad torsdag, 11 februari 2021 12:35