logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Vår vision & verksamhet

PRATA MED MIG - INTE OM MIG

Det är lätt att vi pratar över huvudet på de barn som vi är extra oroliga för, med bekanta, grannar och arbetskamrater. Barn behöver en vuxen som sätter sig på deras nivå, ser dem i ögonen och visar omsorg om dem.

De barn som klarar sig bäst trots föräldrarnas omständigheter, gör det för att de blivit sedda av en vuxen person i sin närmiljö. Det innebär att också något litet du gör för ett barn i din närmiljö, kan ha stor betydelse för barnets liv och framtid.

Se vår film samt mer info på Blå Bandets särskilda hemsida för satsningen:

www.jagser.se

Här finns en folder med em råd om vad du kan göra!

pdfJag_ser_-_folder.pdf

Jag ser framsida tonad skarp webb

Tryckta broschyrer kan beställas! Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Infobroschyr_Blå_Bandet.pdf

Framsida 2019 broschyr Blå Bandet

 

 

 

Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.
För att nå dit har vi alla ett eget ansvar, för oss själva och för varandra. Genom att välja att leva helnyktert i solidaritet med dem som har eller har haft ett missbruk kan vi göra skillnad.

I Sverige beräknas att tio procent av befolkningen har alkoholproblem. Runt varje högkonsument finns det minst fyra personer som berörs av missbruket; familjemedlemmar, arbetskamrater, vänner…

Detta innebär att halva Sveriges befolkning direkt eller indirekt berörs av alkoholmissbruket. Därför är det dags att fundera över hur vi förhåller oss till drogen alkohol?

Hundratusentals barn i Sverige som lever i hem, där någon eller båda föräldrarna har en riskfylld konsumtion eller missbrukar alkohol. Lägger vi till antalet barn som då och då far illa på grund av att föräldrar dricker mycket, utan att ha ett risk- eller missbruk, är siffran betydligt högre.
Alkoholfrågan är ofta tabubelagd och många barn får axla manteln och dölja familjens hemlighet. Något måste göras för att minska antalet barn som drabbas!

Blå Bandet arbetar för en alkoholpolitik där människor som inte vill eller kan leva med alkoholen står i centrum. Vi vill att solidaritet och omtanke för våra medmänniskor ska prägla alkoholpolitiken.
Blå Bandet vill vara en positiv påläst påtryckargrupp i utformningen av framtidens alkoholpolitik.
Påverkan av politiker och andra beslutsfattare sker på hög nivå. Viktigt är också arbetet med opinionsbildning i vardagen för att få till attitydförändringar.
Vi ger ut egen tidning, finns på webben och sociala medier.

Blå Bandet föddes i USA 1876. Krögaren Francis Murphy blev kristen när han satt i fängelse för olaglig spritförsäljning. Efter frigivningen började han samla folk för helnykterhet på kristen grund. Idén kom till Sverige och fick fäste genom att tidningen Blå Bandet började ges ut 1883.

Vi är en folkrörelse med lokala föreningar, distrikt och förbund. Tillsammans genomför vi lokalt, regional och nationellt olika arrangemang, aktiviteter samt opinionsbildning för en restriktiv alkoholpolitik och ett land utan narkotika. Vidare genomförs sociala aktiviteter, kulturprogram med mera.

Om detta informeras i vår tidning, hemsida, Facebook samt regional och lokalt.