logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Välkommen att bli medlem!

Ungdomar till och med 25 år: http://sverigesblabandsungdom.se/bli-medlem/

FRÅN 26 ÅR, FORMULÄR LÄNGST NED - SKROLLA!

Medlemsanmälan för utskrift:

pdfMedlemsanmälan_från_maj_2018.pdf

Blå Bandet är en nykterhetsrörelse på kristen grund som engagerar människor för personlig helnykterhet. Ny medlem betalar 50 kr (26 år och äldre)
25 år och yngre gratis, endast namnunderskrift behövs, använd formulär på ungdomsförbundets hemsida! http://sverigesblabandsungdom.se/bli-medlem/

Därför ska du bli medlem:
> För din egen skull, du mår bra av att inte dricka alkohol.
> Av solidaritet med dem som har eller har haft alkoholproblem.
> Stödja Blå Bandet, som organisation är medlemmar värdefulla.

Medlem blir du genom att fylla i en medlemsanmälan.

Första årsavgiften är en kampanj för nya medlemmar.
År två är medlemsavgiften 50/250 kr med reservation för att föreningar/distrikt kan sponsra eller lägga till en mindre summa.
I medlemsavgiften ingår tidningen Blå Bandet i ett ex/hushåll.

Formulär för anmälan via hemsidan, längre ned!

Blå Bandet består av två organisationer:
Sveriges Blåbandsförbund & Sveriges Blåbandsungdom.
Respektive organisation har egen styrelse, ekonomi och årsmöten.
Medlem i Sveriges Blåbandsungdom är automatiskt medlem i Sverigs Blåbandsförbund.
Det totala medlemsantalet räknas dock inte dubbelt.

Normalt blir man medlem i en lokalförening, men om detta saknas kan man bli medlem direkt i distriktet eller förbundet (kallas direktansluten).
Alla är automatiskt medlemmar i förbundet.

Genom att bli löftesmedlem lovar du att avstå från alkohol och andra droger, så länge medlemskapet kvarstår.

Medlemslöfte:
Vid Blå Bandets förbundsårsmöte 2017 beslutades att nya medlemmar väljer mellan det nya löftet:  
”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger, samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”.

Eller det tidigare:
Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger, samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk".


Vilket av löftena som medlemen väljer kommer inte att registreras.

Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Blå Bandet / Sveriges Blåbandsförbund. Normalt blir du även medlem i en lokal Blåbandsförening, vet du namnet så anger du detta.
Är du under 40 år blir du även medlem i Sveriges Blåbandsungdom.

Medlemsavgift första året är 50 kr. Det skickas faktura tillsammans med välkomstbrev. Ordinarie medlemsavgift är 250 kr (26- år), 50 kr (-25 år samt 90 år och äldre).

OBS! Om du är högst 25 år är det gratis men då krävs det att du skickar in medlemsblankett med din namnunderskrift eller använder formulär på ungdomsförbundets hemsida: http://sverigesblabandsungdom.se/bli-medlem/

Medlemsansökan
 1. Förnamn*
  Ange ditt förnamn
 2. Efternamn*
  Ange ditt efternamn
 3. Personnummer, ÅÅÅÅMMDD-XXXX*
  Ange ditt personnummer
 4. Adress*
  Ange din adress
 5. Postnummer*
  Ange postnummer
 6. Postadress*
  Ange postadress
 7. E-post
  Ange en giltig e-postadress
 8. Telefonnummer
  Invalid Input
 9. Önskad Blåbandsförening
  Invalid Input
 10. Meddelande, t.ex. om tidning redan finns på samma adress eller annan information du vill lämna
  Invalid Input
 11. Genom att markera nedanstående ruta ställer jag upp på medlemslöftet samt godkänner att personuppgifter registreras i medlemsregister. Detta register hanteras enligt GDPR (Dataskyddsförordningen) och administreras av Sveriges Blåbandsförbund. Mer info på blabandet.se och www.datainspektionen.se

  Medlemslöfte:
  Jag väljer ett av nedanstående, vilket du väljer registreras inte:
  Vid Blå Bandets förbundsårsmöte 2017 beslutades att nya medlemmar väljer mellan det nya löftet:
  ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger, samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”.
  Eller det tidigare:
  ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger, samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk".
 12. *
  För att kunna ansöka behöver du markera denna ruta.
 13. Skriv in koden*
  Invalid Input

Senast ändrad fredag, 28 februari 2020 15:09

Stöd Blå Bandet

 • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
  Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
  Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
  Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

  Läs mer ...

Redaktion login