logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Välkommen att bli medlem! - Nykterhet behöver du aldrig ångra!

Ny medlem Nyhemsveckan webbFramsida 2019 broschyr Blå Bandet webbNy medlem skriver webb
Från 26 år: Ny medlem 125 kr under innevarande år (ordinare årsavg. 250 kr). Ny medlem i okt-dec, gäller avg. även nästa år.
Via webbformulär nedan. Info om Blå Bandet och medlemskap under formuläret!
Medlemsanmälan för utskrift 26 år och äldre:
pdfMedlemsansökan_Blå_Bandet_ifyllningsbar.pdf
 
Ungdomar till och med 25 år gratis, använd formulär på Sveriges Blåbandsungdoms hemsida! https://ebas.sbu.nu/signups/index/23

Medlemsansökan
 1. Förnamn*
  Ange ditt förnamn
 2. Efternamn*
  Ange ditt efternamn
 3. Personnummer, ÅÅÅÅMMDD-XXXX*
  Ange ditt personnummer
 4. Adress*
  Ange din adress
 5. Postnummer*
  Ange postnummer
 6. Postadress*
  Ange postadress
 7. E-post
  Ange en giltig e-postadress
 8. Telefonnummer
  Invalid Input
 9. Önskad Blåbandsförening
  Invalid Input
 10. Meddelande, t.ex. om tidning redan finns på samma adress eller annan information du vill lämna
  Invalid Input
 11. Genom att markera nedanstående ruta ställer jag upp på medlemslöftet samt godkänner att personuppgifter registreras i medlemsregister. Detta register hanteras enligt GDPR (Dataskyddsförordningen) och administreras av Sveriges Blåbandsförbund. Mer info på blabandet.se och www.datainspektionen.se

  Medlemslöfte:
  Jag väljer ett av nedanstående, vilket du väljer registreras inte:
  Vid Blå Bandets förbundsårsmöte 2017 beslutades att nya medlemmar väljer mellan det nya löftet:
  ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger, samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”.
  Eller det tidigare:
  ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger, samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk".
 12. *
  För att kunna ansöka behöver du markera denna ruta.


Blå Bandet är en demokratisk folkrörelse för hälsa med ett personligt ställningstagande för nykterhet och solidaritet för ett tryggare samhälle! Vision: Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.

Fördelar med att bli medlem! För din egen skull, du mår bra av att inte dricka alkohol. Solidaritet med dem som har eller har haft alkohol eller andra drogproblem. Stödja Blå Bandet, som organisation är medlemmar värdefulla.
Fler fördelar: Möjlighet att engageradig om du vill, få information genom vår tidning, nyhetsbrev, hemsidor och sociala medier.
Vi har folkhögskola, fjällanläggningar, konferens- och möteslokaler.

Normalt blir man medlem i en lokalförening, men om detta saknas kan man bli medlem direkt i distriktet eller förbundet (kallas direktansluten). Alla är automatiskt medlemmar i förbundet. Genom att bli löftesmedlem lovar du att avstå från alkohol och andra droger, så länge medlemskapet kvarstår.

Senast ändrad torsdag, 04 januari 2024 21:27