logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Dokument

Inledning

Blå Bandet är en demokratisk folkrörelse, som på kristen grund vill engagera människor för personlig helnykterhet och arbeta för ett hållbart samhälle. 

Vision

Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.

pdfLångsiktig_verksamhetsplan_från_2024.pdf

Bestämmelser för utdelning reviderade av förbundsstyrelsen 3 juni 2022

pdfFrancis_Murphy_bestämmelser_från_2022.pdf

pdfBlå_Bandet_Vision_mål_verksamhetsplan_2022-23.pdf

Övergripande vision, mål & verksamhetsplan 2022-23

Förbundet tillsammans med distrikt och föreningar får uppdrag att konkret arbeta med denna.

Blå Bandet är en demokratisk folkrörelse för hälsa, som på kristen grund vill engagera människor för personlig helnykterhet och arbeta för ett samhälle byggt på solidaritet och jämställdhet, socialt och internationellt engagemang.

Blå Bandets vision är:
”Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde”.

Förenings / distriktsrapport:

Föreningsårsmöte ska enligt stadgarna hållas senast 1 mars.
Distriktsårsmöte ska enligt stadgarna hållas senast 30 april.

pdfFörenings-_eller_distriktsrapport.pdf

pdfDagordning_Blåbandsförening_förslag.pdf

Vid använding av hemsidan www.blabandet.se godkänner du att webbplatsen använder cookies som underlättar funktionen.

Vid kontakt med Sveriges Blåbandsförbund och tidningen Blå Bandet sparas de uppgifter som behövs för fortsatt kommunikation men lämnas inte vidare till tredje part. Mer info nedan i policydokument för hantering av personuppgifter.

Vid användning av appar för att läsa tidningen Blå Bandet på nätet sparas ingen information som kan knytas till specifik person, endast kring antal besökare.

 

Föreningar och distrikt undertecknar och skicka  in "personuppgiftsbiträdesavtal" i två ex. med brevpost till förbundskansliet för att kunna få medlemslistor.

Info om hur förbundet hanterar medlemslregister och andra personuppgifter enligt GDPR:
pdfGDPR_Sveriges_Blåbandsförbund_-_Policy_for_hantering_av_personuppgifter.pdf

Info till distrikt och föreningar om GDPR:
pdfGDPR_Blåbandsdistrikt_och_föreningar.pdf

Avtal skickas in i två ex. i original till förbundet för att kunna få medlemslistor till distrikt och förening:
pdfGDPR_Personuppgiftsbiträdesavtal_Sveriges_Blåbandsförbund.pdf

Nytt från förbundsårsmötet 2017:

Rikskonferensen beslutade för två år sedan att nya medlemmar i framtiden får välja mellan två löften, det nuvarande eller ett nytt. För att detta skulle bli gällande krävdes ytterligare ett årsmötesbeslut vilket gjordes och stadgeändringen blev gällande.

Detta innebär att nya medlemmar nu kan välja mellan det nya löftet:  
”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger, samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,
eller det tidigare:
Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger, samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk.

pdfStadgar_Blåbandsförening_antagna_2017.pdf

pdfStadgar_Blåbandsdistrikt_antagna_2017.pdf

pdfStadgar_Blåbandsförbund_antagna_2017.pdf

Medlemsanmälan för utskrift. Det går även bra att göra via formulär direkt på denna hemsida. https://blabandet.se/om/bli-medlem

pdfMedlemsanmälan_Blå_Bandet.pdf