logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
torsdag, 04 november 2021 07:08

Dzemal Sabovic utsedd till årets förebyggare

Dzemal Sabovic får CAN:s pris för sitt stora samhällsengagemang och att han alltid värnar individen. Utmärkelsen offentliggjordes vid konferensen Förebygg.nu som sändes från Regionens hus i Göteborg.

Dzemal Sabovic fanns inte på plats men genom en video sändes ett tacktal där han betonande att han inte är ensam om äran.

- Det känns som om jag vunnit guldskålen i fotbolls-VM. Jag har mitt lag att tacka för utmärkelsen, säger han.

När Ale kommun tog del av CAN:s drogvaneundersökning 2019 insåg de att något behövde göras.

- Vi har bland annat tagit fram ett ramverk för det lokala ANDT-arbetet och ett årshjul för vad som ska göras. Varje år kommer en ny generation tonåringar och tonårsföräldrar.

- Föräldrar i samverkan är den bästa förebyggande metoden, sa Dzemal Sabovic. 

PER-OLOF SVENSSON

Motivering: pdfCAN-pris_Årets_förebyggare_2021.pdf

Dzemal Sabovic, utsedd  till årets förebyggare. Foto: Jonas Termén/Ale kommun

Dzemal Sabovic Foto Jonas Termén Ale kommun webb

Nyheter sammanställda av Owe ranebäck.

Internationella Blå Korset, där Sveriges Blåbandsförbund är medlem, har under två dagar hållit digitalt möte. Till ny president valdes Jahn Reinhard, Tyskland. Ingalill Söderberg, Sverige, omvaldes till ledamot i nätverkskommittén.

Albert Moukolo, Schweiz, avgick som president och i sitt avslutningstal framhöll han särskilt Blå Bandet i Sverige:

”Jag riktar ett särskilt tack till Blå Bandet i Sverige som öppnade mina ögon för de problem som alkohol orsakar”.

Normalt arrangeras det internationella mötet vart fjärde år och skulle ha arrangerats i Sydafrika förra året. På grund av pandemin flyttades det ett år och blev digitalt. Ingalill Söderberg har varit ledamot sedan 2012 och fick förnyat förtroende.

Utöver val av nätverksstyrelse behandlades bokslut, budget, verksamhetsplan och policydokument. Från Sveriges Blåbandsförbund var Per-Olof Svensson ombud.

Klicka på rubrik för att komma till länk!

Redaktören Owe Ranebäck med budgetkommentar: Att förebygga ANDT-skador är inte regeringens bästa gren

15-17 oktober 2021 eller 12-14 november, Västerbacken Holmsund. Arr: Västerbottens Blåbandsdistrikt & NBV. Mer info: Se inbjudan!

Det skriver Owe Ranebäck i ledaren för nyhetsbrevet.

Utmärkelsen delades ut i samband med Blåbandsförbundets rikskonferens i Sälen. Per Leimar arbetar på IOGT-NTO som alkoholpolitisk sekreterare. Per var inbjuden föreläsare under förbundets årsmöte och gav en översikt över de forskningsrapporter som getts ut under senare år i serien ” Om människor, samhälle och politik”. I samband med jubileumsfesten för Sälsäterns fjällgård som firar 75 år, delades utmärkelsen ut till Per Leimar som blev glatt överraskad. Utmärkelsen delas ut vartannat år och heter Oskar Eklund-priset till minne av att han startade tidningen Blå Bandet 1883.

Motivering:

Per Leimar är en ödmjuk och sammanhållande kraft i den internationella forskargrupp som varje år sammanställer en rapport om alkoholens påverkan. Det sker i serien ”Om människor, samhälle och politik”. Den senast om Alkohol och coronapandemin.

Forskargruppens sammansättning fördelas på Australien, Kanada, Sverige och USA och träffas vanligtvis under en vecka i Sverige för att sammanställa det förarbete som gruppen gjort. Per brukar beskriva sin uppgift som ”kaffekokare” men är betydligt viktigare.

Att lyckas få denna forskargrupp att förbereda och sammanställa de årliga rapporterna, behöver den sammanhållande insats som Per svarar för. Dessutom är det Per som därefter i många sammanhang ser till att rapporterna får spridning för opinionsbildning, istället för att endast hamna i arkiv.

Per Leimar arbetar på IOGT-NTO som politisk sekreterare. I sitt arbete har han koll och skapar underlag för folkbildning i alkoholpolitiska frågor, som t.ex. ANDTS-strategin och den så kallade gårdsförsäljningen av
alkohol.

Det som gör Per Leimar till en värdig mottagare av Blå Bandets opinionsbildarutmärkelse är att han delar med sig av sina kunskaper inom hela nykterhetsrörelsen och vid externa möten och konferenser.

 

Foto: Per-Olof Svensson

Per Leimar webb

Elisabet Andersson, Almunge, har tilldelades Francis Murphy-plaketten av Blåbandsförbundet.

Utmärkelsen delades ut i samband under jubileumsfesten för Sälsäterns Fjällgård i Sälen. BUFF, Blåbandsungdomens Fjällstugeförening firar i år 75 år. Jubileet ingick i rikskonferensen som också innehöll årsmöten och medlemsmöten för Blåbandsförbundet, BUFF och Blåbandsrörelsens folkhögskola Helliden.

MOTIVERING:

Elisabet Andersson har ett livslångt, personligt och starkt engagemang för Sveriges Blåbandsungdom, Blå Bandet och Sälsäterns Fjällgård i Sälen.

Elisabet var under många år ordförande för Almunge SBU-avdelning. När verksamheten var som mest omfattande, erbjöds varje vecka barn-, ungdoms- och idrottsgrupper. De flesta som växte upp och deras föräldrar i Almunge visste vad SBU var. Utöver detta arrangerade SBU många olika läger, fester och idrottsarrangemang. Genom Elisabets entusiasm fanns många ledare och förtroendevalda som gjorde allt detta möjligt.

Under de senaste åren har Elisabet varit ordförande för BUFF, Blåbandsungdomens fjällstugeförening. Även här har hennes entusiasm gett resultat med att många medlemmar på sin fritid ställt upp med underhåll och renoveringar.

Med en så stor anläggning krävs det också insatser från hantverkare. Detta har inneburit ett stort ansvar för Elisabet med projektering och samordning tillsammans med styrelsen.

Att det finns en alkoholfri anläggning i en attraktiv miljö är en stor tillgång för att framhålla vår nyktra ideologi. Till detta krävs engagerade, entusiasmerande och lojala medlemmar. Elisabet Andersson är välförtjänt att få erhålla förbundets högsta utmärkelse.

Sveriges Blåbandsförbund

Foto: Per-Olof Svensson

Elisabet Francis Murphy webb

Vid förbundsårsmötet i Sälen valdes Ann-Marie Lindgren, Umeå, till ny förbundsordförande. Nils-Åke Pehrsson, Timmersdala, omvaldes till förbundskassör. Nyvalda ledamöter blev Niclas Lidström, Skövde samt Camilla Karlsson, Kumla. Omvalda ledamöter Curt Arne Gisleskog, Herrljunga; Hans Berbres, Edsbyn samt Annika R Bergman, Grästorp. I styrelsen ingår även Lena Elmquist, Tidaholm, vald av Blåbandsrörelsens Folkhögskoleförening.

 

Ann-Marie Lindgren, nyvald förbundsordförande avslutar årsmötet i Sälen. (Foto: Per-Olof Svensson)

Ann Marie avslutar årsmötet webb

Sida 10 av 25

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login