logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

"Att vara deprimerad är som att gå omkring i en dimma" sa läkaren. "Som smutsiga glas" sa uiställaren Maria Sjöö. Blå Bandet i samarbetspart tillsammans med NBV occh fler organisationer.

Smutsiga glas

Det största hotet mot Systembolagets ensamrätt till alkoholförsäljning har hittills varit det statliga utredningsförslaget om att införa gårdsförsäljning av alkohol. Det hotet kan regeringen undanröja genom att inte lämna utredningens förslag till riksdagen. För detta har regeringen stöd av ett stort antal tunga remissinstanser.

Hela nyhetsbrevet här: pdfNyhetsbrev_8-2022_från_Blå_Bandet__SLAN.pdf

Nu har ett nytt hot tornat upp sig genom en dom i Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt. Domstolen konstaterat att Winefinders verksamhet överensstämmer med gällande lagstiftning både i Sverige och inom EU. Därmed kan vinföretaget Winefinders fortsätta sin verksamhet och erbjuda leverans av sålda viner till svenska konsumenter genom oberoende transportörer.

Det var 2019 som Systembolaget valde att stämma Winefinder ApS vid Patent- och marknadsdomstolen (PMD) under förevändningen att Winefinder inte lagligen skulle kunna marknadsföra sin verksamhet och erbjuda leverans av sålda viner till svenska konsumenter genom oberoende transportörer.

Nu får vi hoppas att Systembolaget överklagar domen i högre instans. Skulle domen stå sig måste regeringen ingripa genom att föreslå en lagändring. Alla hot mot alkoholmonopolet måste undanröjas.

Owe Ranebäck, redaktör

"Man (politiker) erkänner lite i förbigående att narkotikan och konsumtionen av narkotika har betydelse för dödsskjutning och de kriminella gängs verksamhet.

Remissyttrande över betänkandet: ”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker” (SOU 2021:95)

Om allkohol, narkotika och sociala frågor.

> Jenny Berggren illustrerat ny barnbok > Emma Frans om "infodemi" > Markolios bok "Mörkret och den rosa bubblan" recenseras > Vidar Aronsson, NBV:s ordförande, krönika > Lena Elmquist, förbundsstyrelsen, krönika > Per-Olof Svensson, chefredaktör, ledare
 
 
fredag, 08 april 2022 09:57

Välkommen att bli medlem!

Blå Bandet är en demokratisk folkrörelse för hälsa med personligt ställningstagande för nykterhet och omsorg för ett tryggare samhälle.

Vår vision:
Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.

Våra medlemmar värdefulla!
• Omsorg för dem som har eller har haft alkohol eller andra drogproblem.
• Du har möjlighet att engagera dig.
• Du får information genom vår tidning, nyhetsbrev, hemsida, sociala medier.
• Vi har egen folkhögskola, konferens- och fjällanläggningar samt möteslokaler.
• Vi erbjuder kulturprogram, studiecirklar och sociala aktiviteter.
• Vi bedriver opinionsbildning i alkohol- och beroendefrågor.

Mer info: www.blabandet.se
Medlemsavgiften är gratis första året!

pdfBlå_Bandet_infoblad_med_medlemsansökan.pdf

Blå Bandet infoblad med medlemsansökan webb

onsdag, 06 april 2022 16:29

Nyhetsbrev 5: Fakta, argument & debatt

Nu kan du läsa årets femte nyhetsbrev från Blå Bandet i samverkan med SLAN.

Tjänsten som verksamhetschef för Sveriges Blåbandsungdom (SBU) är mångfacetterad. Arbetsuppgifterna sträcker sig från att möta tonåriga medlemmar och lära dem om föreningsarbete till att möta nationella beslutsfattare och diskutera politikutvecklingen. Du kommer vara ett stöd för styrelsen i deras arbete och du kommer möta lokalt engagerade. Ena dagen kommer bestå av att söka och rapportera bidrag, för att nästa dag spela in en podcast. 

Kort sagt, du kommer göra många olika saker och det kommer variera över tid. Det finns ett stort utrymme att inom förbundsstyrelsens beslut forma din arbetsvardag. De två fasta punkterna varje vecka är avstämning med förbundsordförande och personal.

Presentationer, inspelade föreläsningar och intressant material kopplat till konferensens innehåll är fritt att ta del av samt dela vidare som kunskapshöjande stöd till andra. Materialet hittar ni här: Dokumentation från 2021 - Förebygg.nu (forebygg.nu)

Sida 9 av 27