logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
torsdag, 11 juni 2020 09:30

Nästan gratis!

Blå Bandets bok "Lyssna på barnen" - endast 5 kr/st (ord. 50 kr!) + frakt.

Blå Bandet kommer under hösten att lansera ett rikstäckande projekt ”Jag ser – till stöd och hjälp för barn och unga i krångliga familjer”. Konceptet är hämtat från vår internationella organisation Blå Kors Norge.

I samarbete med en av våra medlemsorganisationer, Sveriges Blåbandsförbund (Blå Bandet), rekryterar vi nu en verksamhetsutvecklare till NBV mitt som kommer att ha arbetsområdet Uppsala län med särskild inriktning på stadsdelarna Gottsunda och Stenhagen i Uppsala.

Ur nyhetsbrev 8: När riksdagen tidigare i år begärde att regeringen skulle utreda den svenska narkotikapolitiken deklarerade socialminister Lena Hallgren att denna utredning inte skulle omfatta det s.k. konsumtionsförbudet.

Nu har Folkhälsomyndigheten föreslagit att konsumtionsförbudet och införande av injektionsrum ska utredas. Men Lena Hallengren viker inte undan. Hon deklarerar i TV att varken hon eller regeringen har ändrat uppfattning.

Nu hoppas vi att hon även avvisar förslaget om att införa injektionsrum där personer kan injicera under uppsikt av vårdpersonal – ett annat drogliberalt förslag från Folkhälsomyndigheten.

I dagens nyhetsbrev uppmärksammar vi att regeringen också kommer att införa tillfälliga restriktioner för spelmarknaden under coronakrisen. Bland annat vill regeringen införa ett tak för spelkonto på 5 000 kr per vecka. Nu hoppas vi att de nya restriktionerna blir permanenta när coronapandemin är över.

Ett tredje förslag på narkotikaområdet som gläder oss är att Tullverket nu ska få möjlighet att utreda brott som innehav och bruk av narkotika, samt att brevbärare ska få rätt att larma om de misstänker att försändelser innehåller narkotika.

Owe Ranebäck
Tidigare generalsekreterare i Blå Bandet samt redaktör för tidningen Blå Bandet

pdfNyhetsbrev_8-2020_från_Blå_Bandet_-_SLAN.pdf

onsdag, 06 maj 2020 06:13

Frågesport 15 juni

Föranmälan senast 14 juni, se inbjudan!

De flesta svenskar svarar att de hittills under coronakrisen inte har förändrat sin alkoholkonsumtion. Men så många som 36 procent tror att andra dricker mer alkohol än vanligt. Det visar en ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av IQ.

pdfNyhetsbrev_7-2020_från_Blå_Bandet_-_SLAN.pdf

Som under en intensiv period vill arbeta med titeln “Inspiratör” och entusiasmera unga till nykterhet och politisk påverkan. Det är en tjänst som kommer att vara på halvtid under 1 månad för inläsning och planering, därefter 6 månader heltid för genomförande. Detta är en anställning för att uppfylla målen i en projektansökan.

Lär mer här:

http://sverigesblabandsungdom.se/ny-tjanst-inspirator/

 

Nyhetsbrevets redaktör Owe Ranebäck: I en lång artikel på DN Debatt den 26 mars tycker bland annat företrädare för restaurangnäringen att det nu är dags att låta näringsidkare med serveringstillstånd sälja öl och vin för hemmabruk i samband hemleveranser av matvaror.

Motiveringen är att vinstmarginalen i krog- och restaurangbranschen för mat är små. Vinsten på serveringen av alkohol är däremot mer lönsam. ”Per glas är kundernas konsumtion av öl och vin mer lönsamt än mat, och även om många krögare nu ställer om till hemleveranser så har intäkterna från alkoholförsäljningen försvunnit”.

Det är verkligen att beklaga att artikelförfattarna – och branschen - utnyttjar den allvarligaste krisen i Sveriges historia till att plädera för mer alkohol ska komma ut i samhället. Snarare borde man argumentera för det motsatta.

Isolering av stora befolkningsgrupper, ekonomisk osäkerhet, rädsla och oro kan leda till ökad konsumtion, särskilt i riskgrupper. Då är det väldigt osolidariskt att förse bidra till ökad alkoholkonsumtion. All forskning och erfarenhet säger att en restriktiv alkoholpolitik är bra för ett samhälle.

I coronatider blir det snarare ett behov att göra den ännu mer restriktiv och solidarisk till exempel genom att stänga Systembolaget eller åtminstone inskränka dess öppettider under coronakrisen.

pdfNyhetsbrev_6-2020_från_Blå_Bandet_-_SLAN.pdf

tisdag, 17 mars 2020 20:33

Kärlekskampanj för folkbildningen

Under 2019 har folkbildningen och dess roll i samhället varit flitigt debatterad. Precis som andra demokratiska incitament är den en så fundamental och självklar del av vårt samhälle att vi riskerar att ta den för givet. 

I en tid med kraftig ökad polarisering och växande motsättningar är bildning avgörande för framtiden. Vissa kommuner och regioner har under 2019 sänkt sina bidrag till folkbildningen. En del kommuner har helt valt att avstå från att stötta studieförbunden genom att ge 0 kronor i bidrag. Det är mot bakgrund av detta som Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet nu startar kampanjen Jag älskar folkbildning

- Vår förhoppning är att vår kampanj Jag älskar folkbildning på ett positivt sätt ska bidra i den debatt som pågår, säger Binaji Marouf, kommunikationschef på NBV. För att visa på allt det magiska som händer när människor möts under folkbildningens paraply. 

Tillsammans når studieförbunden över en miljon människor varje år som deltar i studieförbundens studiecirklar och kulturprogram. Det samlar totalt nära 20 miljoner deltagare. Studieförbundens uppgift är att stärka och utveckla demokratin genom människor som fritt och frivilligt vill utvecklas och få ny kunskap, tillsammans. 

– En styrka i folkbildningen är att den inte är styrd. Ingen annan har satt agendan, säger NBV:s förbundsordförande Vidar Aronsson. Det är ingen som bestämmer vad folk ska tycka eller hur de ska lära sig något. Deltagandet är frivilligt och gruppen bestämmer tillsammans vad de vill lära sig.

Folkbildningen finns överallt i landet. I en tid av urbanisering, då glesbygden avfolkas och viktiga samhällsfunktioner försvinner från mindre orter, finns folkbildningen kvar. Tack vare lokala eldsjälar och studieförbund  får alla, oavsett vart de bor möjlighet att ta del av kultur och utbildning. Dessa eldsjälar kommer att porträtteras och lyftas fram i kampanjen Jag älskar folkbildning

Folkbildningen bidrar till ett rikt kulturliv

- Vi lever i ett samhälle med ökande kunskapsklyftor. I det läget är det ännu viktigare att värna folkbildningen, som ökar utbudet av kulturarrangemang runtom i hela landet. Även där andra aktörer tyvärr har dragit sig tillbaka, fortsätter Aronsson. 

Genom folkbildningen erbjuds människor mötesplatser för att utifrån sina egna intressen bilda sig. Det kan vara att en grupp som lär sig ett nytt språk, nya insikter i en litteraturcirkel eller en grupp som träffas för att samtala om klimatet. 

Nyhetsbrevet redaktör Owe Ranebäck: Återigen får vi anledning att ge beröm till socialminister Lena Hallengrens agerande i alkoholpolitiska frågor. Hon säger mycket klokt intervjun i Dagens Nyheter. Läs hela kommentaren samt utdrag ur intervju med socialminsiterns i Dagens Nyheter i nyhetsbrevet.

Sida 8 av 15

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login