logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Remissyttrande över betänkandet: ”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker” (SOU 2021:95)

Om allkohol, narkotika och sociala frågor.

> Jenny Berggren illustrerat ny barnbok > Emma Frans om "infodemi" > Markolios bok "Mörkret och den rosa bubblan" recenseras > Vidar Aronsson, NBV:s ordförande, krönika > Lena Elmquist, förbundsstyrelsen, krönika > Per-Olof Svensson, chefredaktör, ledare
 
 
fredag, 08 april 2022 09:57

Välkommen att bli medlem!

Blå Bandet är en demokratisk folkrörelse för hälsa med personligt ställningstagande för nykterhet och omsorg för ett tryggare samhälle.

Vår vision:
Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.

Våra medlemmar värdefulla!
• Omsorg för dem som har eller har haft alkohol eller andra drogproblem.
• Du har möjlighet att engagera dig.
• Du får information genom vår tidning, nyhetsbrev, hemsida, sociala medier.
• Vi har egen folkhögskola, konferens- och fjällanläggningar samt möteslokaler.
• Vi erbjuder kulturprogram, studiecirklar och sociala aktiviteter.
• Vi bedriver opinionsbildning i alkohol- och beroendefrågor.

Mer info: www.blabandet.se
Medlemsavgiften är gratis första året!

pdfBlå_Bandet_infoblad_med_medlemsansökan.pdf

Blå Bandet infoblad med medlemsansökan webb

onsdag, 06 april 2022 16:29

Nyhetsbrev 5: Fakta, argument & debatt

Nu kan du läsa årets femte nyhetsbrev från Blå Bandet i samverkan med SLAN.

Tjänsten som verksamhetschef för Sveriges Blåbandsungdom (SBU) är mångfacetterad. Arbetsuppgifterna sträcker sig från att möta tonåriga medlemmar och lära dem om föreningsarbete till att möta nationella beslutsfattare och diskutera politikutvecklingen. Du kommer vara ett stöd för styrelsen i deras arbete och du kommer möta lokalt engagerade. Ena dagen kommer bestå av att söka och rapportera bidrag, för att nästa dag spela in en podcast. 

Kort sagt, du kommer göra många olika saker och det kommer variera över tid. Det finns ett stort utrymme att inom förbundsstyrelsens beslut forma din arbetsvardag. De två fasta punkterna varje vecka är avstämning med förbundsordförande och personal.

Presentationer, inspelade föreläsningar och intressant material kopplat till konferensens innehåll är fritt att ta del av samt dela vidare som kunskapshöjande stöd till andra. Materialet hittar ni här: Dokumentation från 2021 - Förebygg.nu (forebygg.nu)

tisdag, 08 mars 2022 10:52

Erbjudande nya medlemmar!

Klicka på rubriken!

 Rapporten gäller år 2020 och innehåller uppgifter som Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter rapporterar in till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA. Vi redovisar även senast tillgängliga data för användning av cannabis i befolkningen och bland skolelever. Sammanställningen ger en överblick över Sveriges narkotikasituation och sammanfattar bland annat användningen av cannabis, narkotikabrott och beslag, narkotikarelaterade dödsfall och kommunernas drogförebyggande arbete.
I korthet visar rapporten att:
• Sveriges kommuner har en god grundstruktur för det narkotikaförebyggande arbetet, och i de flesta finns en utsedd samordnare
• cannabis var den vanligaste narkotikatypen i Sverige 2021 och användningen var vanligare bland yngre och bland män
• både narkotikabeslagen och narkotikabrotten ökade 2020 jämfört med 2019
• fler regioner erbjuder sprututbyte
• de flesta som behandlades för sitt narkotikabruk under 2020 hade sökt vård för användning av flera substanser i kombination där det inte går att identifiera en primärdrog
• under 2020 ses en fortsatt minskning av antalet narkotikarelaterade dödsfall för tredje året i rad. Opioider var involverade i 88 procent av alla dödsfall där man känner till substansen.
Ni hittar publikationen här:

Nyhetsbrev om alkohol, narkotika och sociala frågor. Klicka på rubriken för PDF.

Sida 7 av 24