logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
måndag, 27 mars 2023 17:27

Nyhetsbrev 4: Fakta, argument & debatt

Nu är nyhetsbrevet skickat till 1.304 e-postprenumeranter. Finns även att hämta här.

I Riksdagshusets konferensrum Mittpolen, presenterades årets rapport ”Alkohol och blodtryck”. En internationell forskargrupp har gjort en omfattande genomlysning av internationell och svensk forskning som nu sammanställts och presenterades av Frida Dangardt som är överläkare och ingår i forskargruppen.

I presentationen framkom att en riskfaktor för högt blodtryck är alkoholkonsumtion, särskilt hög sådan. Högt blodtryck är den enskilt största förebyggbara av alla för sjukdom och förtida död världen över.

Andra risker som livsstilsfaktorer kring kost, låg fysisk aktivitet och övervikt förknippas ofta till högt blodtryck medan mer sällan nämns alkoholvanor. I presentationen framhölls att ofta underskattas alkoholens bidrag till den samlade sjukdomsbördan.

- Alkoholkonsumtionen ökar bland äldre, det är bekymmersamt för oss läkare, framhöll Dangardt och sa vidare:

- Det finns ingen lägsta skyddande nivå, när det gäller alkoholkonsumtion.

Frida Dangardt arbetar både som överläkare och forskare vid barnhjärtcentrum på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Hon gav en bakgrund till vad högt blodtryck kan ge för farliga påfrestningar på kroppens olika organ där hon framhöll att alla hänger samman i ett system.

- Vi vet att alkohol påverkar kärlens förmåga att vidga sig och att utveckling av högt blodtryck startar tidigt.

Mest känt kanske det är att högt blodtryck påverkar hjärtat men det ökar riskerna bland annat även för stroke och njursvikt. Genom denna nya rapport kan man nu hoppas på att det är slut på artiklar och rubriker med att vin är bra för hjärtat.

Värdar för presentationen var två ledamöter i riksdagens socialutskott, Dzenan Cisija (S) samt Dan Hovskär (KD). Moderator var Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO. I panelen Hege Jahr, distriktssköterska; Jonas Sjögren, läkare samt Anders Åkesson, Riksförbundet HjärtLung.

Text & foto:
Per-Olof Svensson

Alkohol och högt blodtryck Foto Per Olof Svensson 3

Alkohol och högt blodtryck Foto Per Olof Svensson 2

Alkohol och högt blodtryck Foto Per Olof Svensson 1

Alkohol och högt blodtryck Foto Per Olof Svensson 4

- Den internationella forskargruppen visar tydligt i rapporten att att det inte finns någon ”säker lägsta nivå”, för alkohol, kommenterar Per-Olof Svensson, organisationssekreterare på Sveriges Blåbandsförbund och fortsätter:

- Nu hoppas vi att riskerna med att dricka även mindre mängder alkohol uppmärksammas mer.

Sveriges Blåbandsförbund är en av många organisationer som står bakom rapporten ”Alkohol och blodtryck."

En ny rapport av en internationell forskargrupp om alkoholens betydelse för högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom visar på enbart negativa effekter av alkoholkonsumtion på ischemisk hjärtsjukdom, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar. När det gäller risken för högt blodtryck, finns det ingen säker alkoholkonsumtionsnivå som ger skyddande effekt på lång sikt.

Alkohol höjer blodtrycket, särskilt vid stora mängder, några timmar eller dagar efter att man druckit. När man dricker alkohol förstärks mekanismer, som till exempel styvhet i artärer och ökad väggtjocklek i blodkärl, som leder till högt blodtryck.

Ett för högt blodtryck ökar risken för en rad allvarliga sjukdomar och tillstånd som hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och njursvikt och är den enskilt största riskfaktorn för dödsfall i världen. Det uppskattas ha orsakat 10,8 miljoner dödsfall, eller 19,2 procent av alla dödsfall, globalt 2019, huvudsakligen från olika typer av hjärt-kärlsjukdomar. I Sverige har ungefär var tredje svensk högt blodtryck.

Tidigare har man trott att alkohol i låga eller måttliga doser kan skydda mot hjärt-kärlsjukdom. Men allt fler studier med starkare metodik visar enbart på negativa effekter av alkoholkonsumtion på ischemisk hjärtsjukdom, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar.

- Den internationella forskargruppen visar tydligt i rapporten att alkohol att det inte finns någon ”säker lägsta nivå”, kommenterar Per-Olof Svensson, organisationssekreterare på Sveriges Blåbandsförbund och fortsätter:

- Nu hoppas vi att riskerna med att dricka alkohol, även i mindre mängder kan vara skadligt för hälsan.

Sveriges Blåbandsförbund är en av många organisationer som står bakom rapporten ”Alkohol och högt blodtryck.

Alkoholens roll som bidragande orsak till högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom är inte väl känd av allmänheten, av hälso- och sjukvårdspersonal eller av beslutsfattare. Rapporten visar dessutom att alkohol ses av personal i hälso- och sjukvården som mindre viktigt än fysisk aktivitet, matvanor och rökning för att förebygga högt blodtryck och andra sjukdomar.

 • Högt blodtryck är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och död i världen idag, och alkoholens bidrag till högt blodtryck är en av många förbisedd faktor. Om vi kan öka medvetenheten om detta samband hos både allmänhet och inom hälso- och sjukvården är mycket vunnet, säger Frida Dangardt, överläkare och forskare vid Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg, som är en av rapportförfattarna.

Forskarna drar slutsatsen att det mest kostnadseffektiva sättet att minska förekomsten av högt blodtryck, och de sjukdomar som högt blodtryck orsakar, är att införa åtgärder som minskar alkoholkonsumtionen i befolkningen. Alkoholpolitiska åtgärder, så som höjd alkoholskatt och minskad tillgänglighet av alkohol, är effektiva sätt för att hålla ner alkoholkonsumtionen och därmed minska risken för högt blodtryck.

Mer från rapporten:

 • Sammantaget är alkoholkonsumtion en riskfaktor för högt blodtryck. Sambandet stöds av studier av samtliga typer av metoder och är tydligast för konsumtion på mer än 24 gram alkohol per dag (två svenska standardglas).
 • Resultat från kohortstudier och studier med mendelsk randomisering tyder på att risken för högt blodtryck kan öka även av mycket låg konsumtion.
 • Det finns inga belägg för att alkoholkonsumtion på någon nivå sänker blodtrycket, eller skyddar mot högt blodtryck, i randomiserade eller överkorsningsstudier.
 • Hjärt-kärlsjukdomar är den största orsaken till dödsfall i Sverige. Det orsakar 214 dödsfall per 100 000 personer för kvinnor i Sverige och 328 för män. Det motsvarar ungefär 30 procent av alla dödsfall.


Rapporten finns på www.blabandet.se

Om rapporten

 • En internationell forskargrupp har gått igenom randomiserade studier av hög kvalitet och sammanställt resultaten. I forskargruppen ingår:
  • Sven Andreasson, överläkare och senior professor i socialmedicin vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
  • Frida Dangardt, överläkare och forskare vid Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg
  • Tanya Chikritzhs, doktor i alkoholepidemiologi och leder alkoholforskningsgruppen vid Australiens National Drug Research Institute, NDRI
  • Tim Stockwell, forskare vid, och tidigare föreståndare för, Canadian Institute for Substance Use Research i British Columbia, Kanada
  • Timothy Naimi, läkare och föreståndare för Canadian Institute for Substance Use Research i British Columbia, Kanada
  • Harold Holder, senior forskare emeritus och tidigare direktör för Prevention Research Center (PRC), Kalifornien.
 • Bakom rapporten står IOGT-NTO, Movendi International, Riksförbundet HjärtLung, Svensk förening för allmänmedicin, Svensk sjuksköterskeförening, CERA, Stiftelsen Ansvar för Framtiden, Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan, Alkohol & Samfund, Hela människan, SLAN, MA – Rusfri Trafikk, MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Sveriges Blåbandsförbund, Sveriges Frikyrkosamråd, Svensk förening för Beroendemedicin och SIGHT

Kontakt:

Per-Olof Svensson, Sveriges Blåbandsförbund, organisationssekreterare

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.    070-5682320

Sammanställt av Blå Bandets Owe Ranebäck och redigerat och utskickat till e-post prenumeranter av Per-Olof Svensson.

Omslag Cannabisindustrins metoder webb

Av Staffan Hübinette. Det är en kartläggning av cannabisindustrins framväxt i Europa och Sverige och kopplingarna till USA/Kanada. I en unik rapport kartlägger Staffan Hübinette, på uppdrag av NPC, (Narkotikapolitiskt center) en framväxande europeisk cannabisindustri och visar vilka metoder industrin använder för att påverka opinion och regelverk i en riktning som kan ge cannabisföretagen maximal avkastning. Genom att också lyfta exempel från andra beroendeindustrier får vi en bild av vad en kommersialisering av cannabis innebär i praktiken.

pdfCannabisindustrin_Europa_NPC_webb.pdf

 

En blandning av redakörens reflexioner, nakrotikadöden minskar, grönt ljus för alkoholvarning, var med och spela roll; med mera.

onsdag, 11 januari 2023 21:46

Motionskampanjen

Alla får vara med - inget medlemskrav
Många priser utlottas individuellt samt fyra högvinster:
En cykel värde 6.000 kr & tre presentkort sport/fritid á 3.000 kr.

Poängtävling mellan Blåbandsföreningar:

Minst 30 min. motionsaktivitet = 1 poäng; 60 min = 2 p; 90 min = 3 p.
(max per dag) Du får räkna in ev. uppvärmning.
Flera motionsaktiviteter samma dag?
Skriv på samma rad, lägg ihop tiden. Du deltar individuellt utan medlemskrav och ger poäng till valfri Blåbandsförening.

Fyra dragningar med individuella priser.
Skicka in ifyllda kort för deltagande i vinstutlottningar senast:
1 sep. 2022; 1 dec. 2022; 1 mars 2023; 1 juni 2023.

Endast fullständigt ifyllda kort räknas.
På alla ska det finnas ditt namn och adress samt en Blåbandsförening.

pdfMotionskort_2022-23.pdf

Sida 6 av 27