logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
söndag, 24 februari 2019 10:40

Halverat statsbidrag på sex år

Blåbandsförbundet har det svårt när det gäller statsbidrag från Socialstyrelsen. Sedan år 2013 har bidraget halverats och är nu på 400.000 kr för 2019. Detta innebär att medlemsavgifter och frivilliga gåvor blir ännu mer viktiga för att kunna bedriva verksamhet.
2013 fick förbundet 800.000 kr i statsbidrag, detta sänktes två år senare med 200.000 kr. Till år 2016 skars ytterligare 100.000 kr bort och bidraget landade på 500.000 kr som låg kvar på samma nivå året därpå. För år 2018 var det åter dags, minskning med 50.000 kr och det fortsatte med samma minskning för 2019 och innebär att bidraget nu är 400.000 kr.
Detta innebär att grundförutsättningarna för att driva ett nationellt förbund är ansträngt. Dessutom bygger statsbidraget på projekt så det är medlemsavgifter, lotterier och gåvor som i ännu större utsträckning behövs för att förbundet ska kunna driva grundläggande basverksamhet.
Genom SAFF, Stiftelsen Ansvar för framtiden, får förbundet ett avgörande bidrag på 500.000 kr per år under fem år för att utveckla verksamheten. För detta är Emil Gillsberg anställd som verksamhetsstrateg. Men utöver SAFF-bidraget behöver förbundet skjuta till egna pengar till verksamhet.
Detsamma gäller NBV:s hand i hand för fler, där NBV-förbundet bekostar anställningen för Nadifo Aden som arbetar som verksamhetsutvecklare i Spånga-Tensta området. Utöver lönen som NBV står för behöver Blåbandsförbundet bidra med verksamhetspengar.
Dessa satsningar är mycket positiva då det hjälper till att utveckla Blå Bandets verksamheter. Till att bli mer synliga och nå ännu fler människor med bra verksamheter och information om värdet att avstå från alkohol och andra droger, för sin egen hälsas skull och för sin omgivning med barn och unga.
PER-OLOF SVENSSON

Blå Bandet ingår i ledningsgruppen genom Per-Olof Svensson tillsammans med SLAN Håkan Eriksson och CAN Daniel Carlryd.

Soberian inbjudan 2019 1Soberian inbjudan 2019 2

 

tisdag, 12 februari 2019 13:46

Ny info-broschyr om Blå Bandet

Nu finns en helt ny info-broschyr om Blå Bandet!

måndag, 11 februari 2019 11:12

Fakta - argument - debatt: Nyhetsbrev 3

Inköpsresor av Cannabis till Danmark och mycket mer i årets tredje nyhetsbrev.

Owe Ranebäck: Den unga generationens inställning till alkoholen går på tvärs mot den äldre generationen. Det senare är trist men den första är mycket positiv. Det bäddar för att de som är unga idag, blir äldre fortsätter på den inslagna vägen och inte tar efter dagens äldregenerationss alkoholvanor.

torsdag, 17 januari 2019 18:44

Årets första nyhetsbrev!

Fakta, argument & debatt ges ut av Blå Bandet i samarbete med Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor - SLAN

torsdag, 27 december 2018 05:54

Årets sista nyhetsbrev

Nyhetsbrevet "Fakta, argumnet, debatt" ges ut av Sveriges Blåbandsförbund i samarbete med SLAN. (Sveriges landsråd i alkohol- och narkotikafrågor).

Den som vill minska sitt drickande, men har svårt att stå emot impulsköp, bör få samhällets hjälp. Det föreslår Adrian Fröjdh, ST-läkare i psykiatri i ett debattinlägg på dn.se

pdfNyhetsbrev_nr_18-2018.pdf

Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund, har gett ut skriften ”Kunskapsbrist om narkotikapolitiken”. Den är skriven av Rolf Bromme, journalist och författare som engagerat sig i frågor kring narkotikapolitik.

Skriften inleds med försöket kring legal förskrivning i Sverige 1965-1967 som författaren beskriver som ett ”katastrofalt experiment”. Svensk narkotikapolitik gick då från en traditionell narkotikapolitik till en mycket tillåtande politik.

Författaren fortsätter att beskriva hur missbruk uppstår och sprids samt att så kallad ”harm reduction” med t.ex. fria sprutor till missbrukare inte är ett vårdprogram utan en ideologi. Medikalisering av vården beskrivs och författaren poängterar Socialstyrelsens ansvar.

Skriften avslutas med en krönika kring narkomaniforskningens fallgropar. Rolf Bromme anser att ”forskarna har fastnat på individnivån i problemet och missat samhällsnivån”.

Blå Bandet är en nykterhetsorganisation och arbetar med förbyggande och sociala verksamheter.

- Alkoholfrågan är vårt största fokus men även narkotikasituationen är viktig att belysa, säger Susanne Hedman Jensen, förbundsordförande och fortsätter:

- När nu Kanada nyligen legaliserat cannabis och flera delstater i USA tidigare har gjort det, gäller det att vi i Sverige står upp för ett narkotikafritt samhälle.

- Vi har en bred folklig uppslutning idag kring narkotikapolitiken men vi behöver fortsätta arbetet för att det förblir så, avslutar Susanne Jensen, förbundsordförande för Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund.

----------------------------

Blå Bandet är en nationell ideell nykterhetsorganisation på kristen grund med medlemmar i föreningar, distrikt och förbund med visionen:  Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde”.

----------------------------

Kontakt:
Författare:                                   
Rolf Bromme,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 072-1989460
Förbundsordförande:              
Susanne Hedman Jensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 072-2413345
Organisationssekreterare:     
Per-Olof Svensson,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-5682320

1905 gavs jultidningen Norrsken ut för första gången. Sedan dess har Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund, fortsatt att varje är ge ut tidningen. Årets nummer innehåller en blandning av bl.a. julbetraktelser, korsord och pysseltips, reportage från tomtesamlare, världens varmaste plats, kultur och Svenska kyrkans ljusbärare som firar 50 år. Flera tävlingar finns också.

- Jag är glad över att vi kan fortsätta ge ut jultidningen Norrsken, säger Per-Olof Svensson och fortsätter:

- Dessutom är jag stolt över det fina samarbete som vi har med medverkande skribenter, fotografer och illustratörer.

Framsidan illustreras sedan flera år av Lena Petersson, Tvååker, som är känd för sina jul- och kattmotiv. Vidare är mittuppslaget med klassiskt tomtemotiv gjort av konstnären Jan Bergerlind, Hyssna. Till flera av artiklarna har Tilde Bergman, Grästorp, gjort illustrationer anpassade till texterna. Lilian Perers, Heby, bidrar med två korsord.

Sedan sju år tillbaka skickas jultidningen till alla medlemmar och prenumeranter som får tidningen Blå Bandet. Tidigare såldes Norrsken av föreningarna och enskilda medlemmar. Tyvärr är det inte ekonomiskt möjligt att sälja i butiker men kan beställas.

Sida 4 av 11