logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Därför behövs ekonomiskt stöd – ge bidrag till Blåbandsgåvan! Sveriges Blåbandsförbund:
Swish 123 180 81 20 plusgiro: 1 36 83 - 8; bankgiro 5520-1321

Blabandsgavan webb

måndag, 20 augusti 2018 11:01

Emil Gillsberg nyanställd i Blå Bandet

Emil Gillsberg, Mora, är anställd av Blåbandsförbundet som verksamhetsstrateg och börjar den 1 september.

Verksamhetsutvecklare Mitt och ditt liv

måndag, 20 augusti 2018 10:44

Nyhetsbrev 14

Nu finns vårt senaste nyhetsbrev att läsa!

tisdag, 10 juli 2018 19:04

Inspelningar från Soberian

Flera semniarier/samtal i Soberian spelades in, klicka på rubriken så får du hela denna text med länk.

Panelsamtalet kring gårdsförsäljning av alkohol visade tydligt på olika åsikter. Susanne Jensen, Blå Bandets förbundsordförande, var naturligtvis emot med tydligt understöd från Susanne Nyström, ledarskribent på Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs tidning. En annan ledarskribent var tydligt för gårdsförsäljning, Max Eskilsson, Trollhättans tidning/Elfsborgs Läns Allehanda.

Susanne Jensen var inbjuden att medverka av arrangören ”Skafferiet Debatt” och arrangerades i ”Tomorrow´s trädgård under Almedalsveckan i Visby. Övriga medverkande var Emma Serner, vingårdsägare och Stina Algotson VD BFUF, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond

.Gårdsdebatt webb 2

Moderator Anders Rydell frågade Emma Serner vad en gårdsförsäljning skulle betyda?

- Framförallt ett ovärderligt möte med kunden, att kunna förklara varför vi jobbar som vi gör och varför den kostar och smakar som den gör.

Varför tror ni att man vill ha en tredje utredning, frågade Anders Rydell?

- Det är privata vinstintressen som vill ha men jag ser kopplingen mellan Systembolaget och folkhälsan som viktigare, svarade Susanne Jensen.

- Det är många fler aktörer som vill sälja, svarade Stina Algotson.

Max Eskilsson konstaterade att Liberaler och Kristdemokrater har svängt till en mer positiv hållning och att det var en viktig förutsättning för att riksdagen skulle regeringen i uppdrag att göra en tredje utredning.

- Det skulle skapa större förutsättningar för en sund politik kring näring och dryckeskultur.

Susanne Nyström håller med om den politiska svängningen men ansåg att det är resursslöseri att lägga skattepengar på ytterligare en utredning, då två tidigare slagit fast att det inte är förenligt med EU att kunna behålla vårt Systembolagsmonopol.

Max Eskilsson höll inte med utan ansåg att det behöver utredas från nya vinklar som inte undersökts.

Susanne Jensen lyfte barnperspektivet, hon förstår näringslivsintressen men folkhälsan väger över.

- Det är en konflikt i grunden, framhöll Susanne Nyström, näringen vill släppa alkoholen fri och socialpolitiskt finns skäl att hålla tillbaka, det blir ett vägval.

Nu reagerade Stina Algotson som menade att det bara handlar om att köpa en flaska vin. Susanne Jensen kontrade med att det för henne och Blå Bandet är frågan större än så:

- Vi får inte underskatta faran.

Anders Rydell gav en tydlig fråga till Max Eskilsson: ”Är du för en avveckling av Systembolaget?”

- Ja, absolut, det är en orättvis tillgång till alkohol.

Moderator Ander Rydell avslutade med frågan om hur det se ut om tio år?

- Att vi har vunnit mark som det gjorts med tobak, svarade Susanne Jensen, Blå Bandets förbundsordförande.

- Jag tror att vi har gårdsförsäljning under strikta former, svarade Stina Algotson, VD BFUF.

- Vi har gårdsförsäljning och vi dricker på ett annorlunda sätt, svarade Emma Serner, vingårdsägare.

- Jag tror inte vi har gårdsförsäljning men mer närproducerat på Systembolaget, svarade Susanne Nyström, ledarskribent Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs tidning.

- Jag tror vi har någon form av gårdsförsäljning, svarade Max Eskilsson, Trollhättans tidning/Elfsborgs Läns Allehanda.

Det var uppfriskande med en debatt med klara skiljelinjer men som ändå höll en god och respektfull ton. För en del väger närings- och egna intressen tyngre och för andra är folkhälsan viktigare. Efter debatten intervjuades Susanne Jensen av Sveriges Radio.

PER-OLOF SVENSSON text & foto

Gårdsdebatt intervju webb 1

måndag, 02 juli 2018 08:53

Nyhetsbrev 13

Det senaste och årets alla nyhetsbrev finns här:

https://blabandet.se/aktuellt/nyhetsbrev

 

 

torsdag, 28 juni 2018 21:39

Blå Bandet presenteras internationellt

Varje månad presenteras en av Blå Korsets medlemsorganisationer. Juli är det Blå Bandet.

"Gårdsförsäljning av vin kan tyckas harmlöst och idylliskt. Men priset för alkoholism är högt. Vi måste koppla samman då och nu i den svenska alkoholpolitiken", skriver författaren Susanna Alakoski i Dagens Nyheter.

Vid Våra Gårdars ombudsmöte (årsmöte) nyvaldes Rickard Bäckström (Umeå Bf) och Bo Carlsson (Tegnebol Bf) till styrelsen. Ingalill Söderberg (Södertörns Bf) omvaldes.

Sida 3 av 14