logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

För undervisning på skolans konstlinjer. Kan ev. delas på två personer.

För alla medlemmar (i förening/organisation som är medlemsförening i Våra Gårdar). Välj 24 april eller 29 maj kl. 9.00-12.00. Föranmälan.

Allt börjar och slutar med ideellt engagemang. Då handlar det om att skapa samsyn och göra det möjligt för alla att bidra med det dom vill. Våra Gårdar har hittat en metod att erbjuda våra medlemmar som handlar om mjukvaran människan. 
- Hur kommunicerar vi när vi vill utvecklas?
- Hur hanterar vi resurser?
- Hur fördelar vi ansvaret?

Ta möjligheten att få ett verktyg som kan vara en karta i livet för dej personligen likväl som ett sätt att få koll på föreningens projekt!

"Den Gemensamma Spelplanen"
Välkommen till föreläsning om ”Den Gemensamma Spelplanen” för organisations- och verksamhetsutveckling. Har vi ingen tydlig och gemensam bild av Mål, Resurser, Kommunikation, Förhållningssätt och Ansvar i vår organisation är risken överhängande att verksamheten inte fungerar så bra som den skulle kunna göra. Under föreläsningen delar Empowercenter med sig om Den Gemensamma Spelplanen och på vilket sätt den kan användas i praktiken och bidra till en väl fungerande verksamhet. 

Föranmälan:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciwwcD1Ijo3RfbIsoUB92dc5yMlXmpmBNXOogl2G7syF47GA/viewform

 

Regeringen har lämnat förslag till ny strategi för alkohol, narkotika, doping, tobak och spelberoende till riksdagen. Den nya strategin omfattar även spel om pengar, narkotikaklassade förskrivna och icke-förskrivna läkemedel samt en utvidgning av tobaks-begreppet till att även inkludera nikotinprodukter.

Det som är bra är att spelberoende ingår och den förnyade strategin har ett ökat fokus på narkotika-prevention och ökade insatser mot narkotikahanteringen. Men när man läser alkoholbranschens kommentarer ringer en varningsklocka när det gäller alkoholdelen.

– Vi välkomnar att regeringen prioriterar insatser och arbetet med att minska den skadliga alkoholkonsumtionen i samhället, framför allt bland unga och riskgrupper, skriver Anna De Geer, VD på Sprit & Vinleverantörsföreningen i ett pressmeddelande.

Det torde i klartext betyda att alkoholindustrin inte är oroliga för att det övergripande målet för alkoholstrategin inte påverkar alkoholkonsumtionen i nämnvärd utsträckning och därmed deras vinstmarginaler. Hur många gånger har inte Blå Bandet och andra påpekat detta för regeringen. En alkoholstrategi som inriktar sig på att motverka skadlig konsumtion av alkohol är en nedtonad målsättning! Totalkonsumtionsmodellen är därmed övergiven. Minskad tillgänglighet och begränsning av privata vinstintressen är nödvändiga instrument. På den punkten finns det anledning att vara kritisk mot den nya ANDTS-strategin.

Owe Ranebäck

pdfNyhetsbrev_5-2021_från_Blå_Bandet_-_SLAN.pdf

- Jag brinner för att ge människor förutsättningar för ett bra liv, säger Gabriella Idholt, 42, efter det att styrelsen för Hellidens folkhögskola utsett henne till ny rektor vid folkhögskolan i Tidaholm.

Hon är född i Jönköping och efterträder i höst Lena Elmquist som i dryga tio år varit rektor.

- Jag är uppvuxen och engagerad i Svenska kyrkan och övertygad om att zoner fria från alkohol är viktiga. Med erfarenhet av att arbeta med folkbildning på olika sätt är jag väl förtrogen med det som jag uppfattar som Hellidens själ, poängterar Gabriella. Hon understryker också att det är viktigt att folkbildningen får skapa förutsättningar för människor att få ett bra liv och god hälsa.

Gabriella Idholt webb

- Detta sker genom att deltagarna får möjlighet att fullfölja sina grundläggande studier. Det är också angeläget att vara en aktiv samarbetspartner i samhällsutvecklingen och att visa vad folkhögskolan kan erbjuda i samverkan med andra aktörer, fortsätter Gabriella Idholt.

Hon har varit både deltagare och lärare på Hellidens folkhögskola i perioder de senaste 20 åren. Gabriella har också hunnit med att vara folkhälsostrateg i Västra Götalandsregionen. Förutom Helliden har Gabriella studier i socialpsykologi med sig i bagaget som ny rektor. Hon har också varit lärare på Tidaholmsanstalten och föreläsare på läkarprogrammet i Göteborg där det handlat om professionell utveckling för blivande läkare.

- Jag är en engagerad person och tar mig an rollen som rektor helhjärtat, avslutar Hellidens nya rektor Gabriella Idhollt.

- Vi är glada att få hälsa Gabriella välkommen som rektor. Rekryteringsarbetet har gått friktionsfritt mellan styrelsen och skolans medarbetare, säger Lars-Åke Stenström, ordförande i styrelsen för Hellidens folkhögskola.

(pressmeddelande)

Kontaktpersoner:                      

Gabriella Idholt, 0733-78 57 23

Lars-Åke Stenström, 070-335 67 06

Digital föreläsning med Elisabet Näsman, professor i sociologi och har forskat kring barn som växer upp i utsatta miljöer. I hennes forskning kommer barnens egna berättelser fram.

Det finns också utrymme för frågor och samtal.

Anmäl dig här!

Mer info och film på hemsidan www.jagser.se

Information Blå Bandets projektledare för Jag ser:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-9543031

Arrangörer:

Blå Bandet, Jag ser, LP-verksamheten, NBV

Lyssna till barnens berättelser 14 april 2021

 

Den frågan ställs sällan på norska äldreboenden. Den alkoholkultur som råder i samhället syns också inom äldrevården. Färsk norsk forskning visar att personalen på äldreboenden gärna serverar sina klienter ett glas vin, i syfte att höja deras livskvalitet. Men om det verkligen är alkohol de äldre vill ha vet man inte.

– Personalen vill låta de boende njuta av “det goda i livet”, men de utgår kanske från vad de själva anser att hör till livets goda. Det säger Aud Johannessen, som är professor vid Institutionen för hälsovetenskap vid Universitetet i Sørøst-Norge.

Läs mer om detta och 15 andra nyheter i:

pdfNyhetsbrev_4-2021_från_Blå_Bandet_-_SLAN.pdf

 

tisdag, 23 februari 2021 09:03

Samlat ur de senaste veckornas nyhetsflöde

Nyhetsbrevet "Fakta, argument & debatt" ges ut av Blå Bandet i samarbete med Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor - SLAN

måndag, 15 februari 2021 16:51

NPC Kunskap i narkotikapolitiska frågor

NPC satsar rejält på att förmedla kunskap i narkotikapolitiska frågor under våren. De flesta av dem kommer att vara livesända, men i några viktiga frågor återanvänder vi en tidigare gjord inspelning.

Årets första nummer ute nu. Bl.a. artikel om den nya forskningsrapporten "Alkohol och coronapandemin", vidare om hur pandemin påverkat distrikt, förbund och anläggningar. En insändare föreslår en "alkoholfri duo" samt  en krönika om vilken skillnad solen gör.

Drygt 260 personer deltog i torsdagens seminarium ”Vinsten av tidigt engagemang för barn”. Vad finns det för riskfaktorer och skyddsfaktorer?” Det var det andra av fyra nationella arrangemang som Blå Bandet varit värd för under den pågående uppmärksamhetsveckan ”Du spelar roll”.

Chatarina Forsberg, Blå Bandets projektledare för ”Jag ser” inledde med att hälsa välkommen och gav praktisk information. 12 organisationer står bakom den nationella satsningen som utöver de centrala arrangemangen, görs flera lokala under denna vecka som under tio år genomförts samma vecka som ”Alla hjärtans dag” infaller.

- Vi fortsätter kämpa på och i år når vi ut på ett helt annat sett, sa Forsberg och syftade på att digitala seminarier gör att fler har möjlighet att delta och fortsatte:

- Nu ger vi extra uppmärksamhet för barn i utsatthet. Du och jag kan se och följa vår magkänsla.

Därefter hälsades föreläsare Camilla Pettersson, forskare i folkhälsovetenskap och social välfärd, välkommen som i sitt yrke har ambitionen att lyfta fram koppling mellan forskning och praktik. Hon inledde med att visa en film producerad av Barnombudsmannen, 1000 kronors loppet, som illustrerade att barn och unga har olika förutsättningar som de själva inte kunnat påverka.

Beroende på föräldrar socioekonomiska situation ger det väldigt olika villkor för skolresultat, ekonomi och hälsa.

- Vi kan bidra till att minska skillnader, framhöll Camilla Pettersson och fortsatte:

- Forskning är viktigt men ibland minst lika viktigt att lyssna på barnen.

Störst risk för svårigheter finns när det blir många riskfaktorer och få skyddsfaktorer. Riskfaktorer är när vissa omständigheter eller händelser ökar sannolikheten för att något inte önskvärt ska hända. Medan skyddsfaktorer tvärtom bidrar till personens ökande motståndskraft kan hindra eller minska effekten av riskfaktorer.

- I skyddsfaktorer ligger magin i det främjande förebyggandet arbetet, framhöll Pettersson som konstaterade att många av riskfaktorerna inte går att påverka. Därför bör vi fokusera på skyddsfaktorer där alla kan bidra på olika nivåer, inom familjen, vänner, lärare, ledare med flera.

Emil Gillsberg, Blå Bandets verksamhetsstrateg, var moderator för de frågor som ställdes skriftligt av deltagare. Innan dessa lästes upp och besvarades av föreläsaren sa Gillsberg:

- Vi kan vara skyddsfaktorer, se barnen, vara trygga vuxna i närheten.

Chatarina Forsberg tackade Camilla Pettersson för hennes medverkan och sammanfattade att det är sorgligt med alla riskfaktorer, samtidigt som det är viktigt att de lyfts fram.

Fokus på skyddsfaktorer, där vi kan bidra, gör ändå att det är hoppfullt. Avslutningsvis informerade Blå Bandets projektledare om verksamheten ”Jag ser”.

Arkivbild: Camilla Petterson, när hon medverkade vid en föreläsning för Blå Bandet på Hellidens folkhögskola i Tidaholm.

PER-OLOF SVENSSON

Text & foto

Camilla Pettersson webb