logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Blå Bandets organisationssekreterare Per-Olof Svensson rekommenderar under sommarledigheten:
- På SLANs hemsida finns många inspelade föreläsningar att ta del av. Det är ett lätt sätt att ta del av aktuell information och forskning, säger Per-Olof Svensson och fortsätter:
- En av dessa är med Sven Andreasson, professor MD Karolinska institutet som beskriver ”5 skäl att behålla Systembolaget.”
- Ett annat exempel är med rubriken ”Psykisk hälsa, substansbruk och spel om pengar bland elitfotbollspelare” med Tobias Elgán, Fil. Dr, forskare på STAD:

Fler föreläsningar och information på SLANs hemsida

 

Klicka på rubriken så ser du länken!

Rapportserien Alkoholen och Samhället syftar till att belysa vad vi genom vetenskapliga studier känner till om effekter av alkoholkonsumtion på individ- och samhällsnivå. Den senaste ”Alkohol och blodtryck” från lanseringsseminariet i riksdagen är tidigare presenterad i tidningen Blå Bandet nummer 2/2023. > https://www.yumpu.com/sv/document/read/67966144/bla-bandet-nr-2-2023-maj-juli

Alkoholrapporternas egen hemsida:

https://alcoholandsociety.report/sv/forskningsrapportserien/

Karl-Evert Evertsson, Västra Frykeruds Blåbandsförening och Lena Elmquist, Tidaholms Blåbandsförening har tilldelats Blåbandsförbundets högsta utmärkelse: Francis Murphy-plaketten. Lena Elmquist tilldelades även Folkhögskoleföreningens Kaj Hallgren-pris.

Karl-Evert Evertsson, medlem i Frykeruds Västra Blåbandsförening, har ett starkt engagemang för sin förening och Värmlands Blåbandsdistrikt.

Trots utmaningar med att många föreningar i distriktet har avslutat sin verksamhet, har Karl-Evert fortsatt sitt engagemang och genom sin förening och distriktet i många år ordnat olika aktiviteter för att lyfta fram Blå Bandets vision och ideologi.

Bland annat genom att fortsätta med traditionen att uppmärksamma Folknykterhetens dag.

Karl-Evert har välvilligt tagit del av och använt sig av det som förbundet har erbjudit, bl.a. genom att använda underlag för att skriva insändare i media och material från projektet ”Jag Ser”.

Genom sina engagemang i andra verksamheter bidrar Karl-Evert till att andra får del av Blå Bandets vision.

Karl-Evert är välförtjänt att få erhålla förbundets högsta utmärkelse.

 

Lena Elmquist, medlem i Tidaholms Blåbandsförening, har sedan unga år ett starkt engagemang för Blåbandsungdomen och Blåbandsförbundet.

Med olika förtroendeuppdrag och med praktiska insatser har Lena bidragit till utveckling och verksamhet. Även i organisationsfrågor som stadgar har Lena goda kunskaper och intresse.

Lena har lång erfarenhet med studiecirklar och kulturprogram tillsammans med studieförbundet NBV.

Som lärare och rektor på Hellidens folkhögskola har Lena bidragit till att många människor har fått möjlighet till personlig utveckling och ökade kunskaper.

Genom sina engagemang i andra verksamheter bidrar Lena till att andra får del av Blå Bandets vision.

Lena Elmquist är välförtjänt att få erhålla förbundets högsta utmärkelse.

 

Lena Elmquist har verkat som folkbildare under stora delar av sitt liv. Hon har lagt ner stort engagemang på Hellidens folkhögskola, studieförbundet NBV och Blåbandsrörelsen.

År 1986, när Lena var ordförande i Sveriges Blåbandsungdom, SBU, anställdes hon på Helliden. De sista 10 åren på skolan har Lena varit rektor. Hon har hela tiden kombinerat engagemanget på skolande uppdrag inom olika grenar av Blåbandsrörelsen. Lena har på olika sätt under sina 35 år på Helliden försökt utveckla folkhögskolans profil och arbetat för att göra den än mer attraktiv för många människor med olika intressen, behov och åldrar.

Lenas djupa engagemang för folkbildningen har gjort att hon funnits med i många organisationer på lokal, regional och riksnivå för att ge folkbildningen en aktiv roll i samhällsutvecklingen och i att höja kunskaps- och bildnings nivån för människor.

Styrelsen menar att Lena Elmquist väl uppfyller de tankar som ligger till grund för Kaj Hallgrenpriset. Priset består av ett verk av Ida Lundell, textilkonstnär som arbetar med undervisning på Hellidens folkhögskola.

Foto: Per-Olof Svensson

Karl Evert Evertsson webb

Lena Elmquist webb

 

Frida Dangardt är överläkare och forskare på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Hon ingår i den internationella forskargruppen som under nio år har gett ut rapporterna ”Alkoholen och samhället”, den senaste om ”Alkohol och högt blodtryck”.

Forskargruppens sammansättning fördelas på Australien, Kanada, Sverige och USA. De träffas vanligtvis under en vecka för att sammanställa det förarbete som gruppen gjort.

Det som är unikt med denna forskargrupp är att de gör det ideellt genom sitt stora intresse för att genom olika teman lyfta alkoholens negativa konsekvenser.

Vid lanseringarna av de årliga rapporterna medverkar Frida Dangardt med föreläsningar som på ett tydligt och lättförståeligt sätt sammanfattar rapporterna. Det är också det som är utmärkande för dessa rapporter att de ska kunna nå en bredare allmänhet men givetvis även de som arbetar professionellt.

Genom att tilldela Frida Dangardt Blå Bandets Oskar Eklund-pris vill vi uppmuntra till det värdefulla arbete som görs med rapporterna.

-----

Frida Dangardt hade inte möjlighet att vara på plats men överlämningen skedde digitalt live.

Bild från när Frida Dangardt presenterade den senaste rapporten ”Alkohol och blodtryck” i riksdagshuset, Stockholm. Foto: Per-Olof Svensson

Alkohol och högt blodtryck Foto Per Olof Svensson 3

ELINGE BLÅBANDSFÖRENING hade före pandemin regelbundna arrangemang, bland annat valborgsfirande med underhållning och majbrasa.
Många föreningar har haft svårt att efter pandemin komma tillbaka med verksamhet men det gäller inte Elinge.
De har på ett övertygande sätt visat att de lyckats med att åter erbjuda sina föreningsarrangemang samt utökat med nya.
Genom att en av de nyare medlemmarna i föreningen har stort fotointresse, har det arrangerats utställningar och filmvisningar som samlat många besökare.
Blåbandshuset, som ligger söder om Skärplinge, är en värdefull samlingsplats i området.
Elinge Blåbandsförening är välförtjänt att få erhålla förbundets Yngve Lindgren-pris till framgångsrik förening.
 
HÖRSTA BLÅBANDSFÖRENING hade före pandemin en omfattande verksamhet med studiecirklar, underhållningsprogram och samarbeten med andra föreningar.
Många föreningar har haft svårt att efter pandemin komma tillbaka med verksamhet men det gäller inte Hörsta.
De har på ett övertygande sätt visat att de lyckats med att åter erbjuda arrangemang med kvalité. Dessa lockar många besökare och det har också blivit flera nya medlemmar i föreningen.
Även studiecirkelverksamheten, som också är socialt betydelsefull, har föreningen fått igång på ett imponerande sätt.
Blåbandshuset, som ligger straxt utanför Kumla, är en värdefull samlingsplats i området.
Hörsta Blåbandsförening är välförtjänt att få erhålla förbundets Yngve Lindgren-pris till framgångsrik förening.
 
Foto: Per-Olof Svensson
Gunilla Lars Erik Södblom Ann Marie Lindgren webb
Camilla Karlsson Hörsta Föreningspris webb

Det blev med stor marginal som Hörsta Blåbandsförening segrade i Poängjakten. På andra plats kom Sparlösa Blåbandsförening och på tredje plats Umeå Blåbandsförening. Det är tack vare många studiecirklar och kulturprogram som Hörsta säkrade slutsegern. Poängjakten har pågått i ett år och avslutades sista maj. Det har varit en tävling mellan Blåbandsföreningar med tre delar.

I motionskampanjen har deltagare fyllt i personliga motionskort som skickats in och gett poäng till den förening som angivits. Det har inte varit något medlemskrav, något som bl.a. Rödålidens Blåbandsförening har använt för att använda kampanjen utåtriktat. I motionskampanjen var det Gräsmarks Blåbandsförening som samlade flest poäng. På andra plats kom Rödåliden och trea blev Folkets Väl – Örnens Blåbandsförening.

I poängtävlingen för medlemsvärvning har varje nyregistrerad medlem gett poäng till föreningen. Här blev det den nybildade föreningen Stockholms Södra Blåbandsförening som blev poängbäst. På andra plats Sparlösa Blåbandsförening och på delad tredje plats Umeå Blåbandsförening och Gästriklands Blåbandsförening

Arrangemang tillsammans med NBV har också gett poäng. Här samlade Hörsta Blåbandsförening flest poäng, på andra plats Södermanland (som saknar föreningar, endast distrikt) och trea blev Sparlösa Blåbandsförening.

I dragningarna bland motionskorten har fyra högvinster dragits, där tre får presentkort värt 3.000 kr vardera på sport och fritid samt cykel till ett värde på 6.000 kr.

pdfPOÄNGJAKTEN_31_MAJ_2023_SLUTRESULTAT.pdf

POÄNGJAKTEN 31 MAJ 2023 SLUTRESULTAT

Om du inte får det på mail kan du beställa eller läsa här!

Med anledning av detta arrangeras ett digitalt seminarium för att berätta mer om hemsidan och det utbud av material och resurser den innehåller.

Den nya hemsidan syftar till att göra forskningsrapporterna mer lättillgängliga och underlätta spridning av den viktiga information som rapporterna innehåller.

Seminariet hålls kl 11:00-12:00 den 9 juni.  Tryck här för att anmäla dig till seminariet.

tisdag, 30 maj 2023 06:40

Håll koll på narkotikafrågan!

Narkotikapolitiskt Center (NPC), där Blå Bandet är medlemmar, har ett nyhetsbrev och en egen podd som ni kan prenumerera på. Där får ni koll på aktuell narkotikapolitik, kurser och webbinarier.

Missa inte heller det senaste poddavsnittet, där de bland annat pratar om att unga vuxna verkar använda mer cannabis än vi tidigare känt till, riksdagens beslut om hårdare straff för narkotikabrott, en ny utredning av narkotikapolitiken i Norge och det faktum att allt fler röster höjs mot cannabislegalisering.

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet: https://narkotikapolitisktcenter.se/nyhetsbrev/

Lyssna på podden här: https://narkotikapolitisktcenter.se/podd/

Sida 2 av 25

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login