logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
onsdag, 12 juni 2019 18:10

Tre nya i Blå Bandet förbundsstyrelse

Vid förbundsårsmötet valdes tre nya ledamöter in i Blå Bandets förbundsstyrelse. Susanne Hedman Jensen omvaldes till förbundsordförande.

Nyvalda är Ulrika Nordström, Umeå; Hans Berbres, Edsbyn; Sunita Zetterling, Stockholm.

Omvalda: Susanne Hedman Jensen, Uppsala;  Annika R Bergman, Grästorp;  Nils-Åke Pehrsson, Timmersdala; Curt Arne Gisleskog, Kumla.

Lena Elmquist, Tidaholm fortsätter som ledamot, nu vald av Folkhögskoleföreningens årsmöte, tidigare vald av förbundsårsmötet.

Adjungerade i förbundsstyrelsen är Per-Olof Svensson, organisationssekreterare, Länna; Emil Gillsberg, verksamhetsstrateg, Mora.