logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
lördag, 08 juni 2019 06:02

Jörgen Carlsson, har tilldelats Blå Bandets högsta utmärkelse Francis Murphy-plaketten med följande motivering:

Jörgen Carlsson har ett långvarigt starkt engagemang för Blå Bandet, Sveriges Blåbandsungdom och flera av våra anläggningar.

Jörgen är ordförande i Eskilstuna Blåbandsförening och i Södermanlands Blåbands- och SBU-distrikt. Tidigare var han engagerad i styrelserna för Hellidens folkhögskola och Sälsäterns fjällgård. I alla dessa uppdrag har Jörgen bidragit med sin kunskap och entusiasm.

Vidare har Jörgen ett aktivt alkoholpolitiskt intresse och har bidragit till att driva debatt både inom och utanför Blå Bandet. Det inspirerar och
driver en organisation framåt och innebär också att andra får kännedom om Blå Bandets ideologi.

Utöver de ideella engagemangen har Jörgen även arbetat yrkesmässigt både för Blåbandsungdomen, Blåbandsförbundet och Länsnykterhetsförbundet i Södermanland.

Jörgen Carlsson är en blåbandist som väl står upp för vår ideologi och är välförtjänt att få erhålla förbundets högsta utmärkelse.

Sveriges Blåbandsförbund 2019-06-07

Susanne Hedman Jensen

Förbundsordförande

Per-Olof Svensson

Organisationssekreterare

Jörgen Carlsson, Eskilstuna Blåbandsförening samt Södermanlands Blåbands- SBU-distrikt och Susanne Jensen, förbundsordförande. (Foto: Per-Olof Svensson)

Francis Murphy plakett webb