logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
söndag, 24 februari 2019 10:46

Blå Bandet önskar bidrag för att kunna starta en ny satsning!

”Jag ser ”för att upptäcka och hjälpa barn som växer upp i krångliga familjer. Blå Kors Norge erbjuder ett färdigt material.
Dock behövs pengar till översättning, bildrättig-heter och tryckkostnader. Under februari-mars görs en särskild insamlingsatsning.
Välkommen med ditt bidrag!

Plusgiro: 13683-8 Bankgiro 5520-132 Swish 1231808120
Meddelande: ”Jag ser”

Blåbandsgåvan Jag ser webb