logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
onsdag, 23 maj 2018 18:55

GDPR - Sveriges Blåbandsförbund Personuppgiftspolicy gäller från 2018-05-25

En EU-gemensam lag:  ”Dataskyddsförordningen” (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL). Sveriges Blåbandsförbund (i dagligt tal ”Blå Bandet”) värnar om din personliga integritet.

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Sveriges Blåbandsförbund samlar in och använder personuppgifter. Du behöver inte godkänna medlemsvillkoren samt de utskick du får på nytt, men läs gärna hur vi hanterar dina personuppgifter.

pdfGDPR_Sveriges_Blåbandsförbund_-_Policy_for_hantering_av_personuppgifter.pdf

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker - och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt.

När du kontaktar oss, t.ex. för att bli medlem eller delta i våra arrangemang accepterar du vår personuppgiftspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Sveriges Blåbandsförbund använder fysiska och elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig vår verksamhet, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data
Denna personuppgiftspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, som webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/arrangemang/mässor och liknande.

Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, som när du ansöker om medlemskap, när du anmäler dig till och deltar vår verksamhet, anmäler att du vill få nyhetsbrev eller andra utskick, interagerar på våra sociala medier eller när du kontaktar oss per mail, formulär på hemsidan, brev eller telefon.

Denna information kan vara:
Person- och kontaktinformation -
Namn, födelsedatum, personnummer, postadress, e-postadress, mobiltelefonnummer samt information om tidningar eller annat material ska skickas eller ej.
Betalningsinformation
Medlemsavisering och fakturainformation etc.
Information om anmälningar
Detaljer angående de evenemang du anmält dig till, t.ex., allergier, kontaktinformation till anhörig.
Historisk information
Betalningshistorik.
Enhetsinformation
T.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
Geografisk information
Din geografiska placering.

Informationen du ger oss och informationen som vi samlar in om dig är generellt sett nödvändig för att ta del av vår verksamhet, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, som beskrivs nedan.

Medlemsregistrering
Endast särskilt utvalda personer har tillgång till och får hantera förbundets medlemsregister och ska inneha nödvändig kunskap i GDPR.
Regionala Blåbandsdistrikt och lokala Blåbandsföreningars utvalda kontaktpersoner kan erhålla uppgifter på medlemmar i det egna distriktet/föreningen.

Vad gör vi med informationen?

Hanterar nya medlemmar, uppdateringar samt avregistreringar
Registrerar nya medlemmar, uppdaterar kontaktuppgifter samt avslutar medlemskap.
Vi registrerar inte vilket av förbundets två medlemslöften som nya medlemmar valt.

Hanterar anmälningar och redovisa generell medlemsstatistik till myndigheter
Sveriges Blåbandsförbund behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen:

Laglig grund för behandlingen,
”varför behandlingen är nödvändig:

Registrering av medlemskap.

Medlemskap likställs med ”avtal”.

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

Utföra våra åtaganden gentemot dig som medlem och/eller deltagare.

Upprätthålla korrekt och aktuellt medlemsregister som underlag för statsbidrag.

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.

Utföra våra åtaganden gentemot dig som medlem och/eller deltagare.

För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.

Följa tillämplig lagstiftning

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra bidragsgivare och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part som förtroendevalda, revisorer, leverantörer eller underleverantörer, t.ex. adresser till tryckerier och postleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter
Vi kommer att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna
Sveriges Blåbandsförbund kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Sveriges Blåbandsförbund behandlar datalagrade uppgifter inom EU/EES. Sveriges Blåbandsförbund vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datalagrade uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
Sveriges Blåbandsförbund håller ett register på alla personuppgiftsbehandlingar som hanteras inom organisationen och har även ett personuppgiftsombud utsett för att snabbt kunna hantera dina rättigheter.

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Sveriges Blåbandsförbund har om dig och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd").
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakt
Sveriges Blåbandsförbund har organisationsnummer 875000-3199 och har sitt säte i Stockholm, Sverige.
Kontakta oss skriftligt om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling, dina rättigheter eller om denna personuppgiftspolicy. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm.

Sveriges Blåbandsförbunds användning av cookies

Cookies & liknande tekniker
Vi använder cookies, Web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade "cookies") för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår webbserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

> Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.

> Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.

> Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.

> Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.

> Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post.

Liknande tekniker
Är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig.

Hur kan du kontrollera användandet av cookies?
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Mer information
Har du frågor kring dataskydd eller cookies kan du läsa mer på  www.datainspektionen.se
Kontakta oss skriftligt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm.