logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
fredag, 13 april 2018 07:37

Pressmeddelande från Blå Bandet:

Hög risk att riksdagen ger regeringen i uppdrag att arbeta för gårdsförsäljning av alkohol

Från högst oväntat håll, socialutskottet, kommer nu plötsligt ett beslut som vill att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att arbeta för gårdsförsäljning av alkohol. Detta trots att två utredningar kommit fram till att detta kan hota EU:s undantag för försäljningsmonopolet, i klartext: Systembolaget.

- För mig är det en gåta varför socialutskottet överhuvudtaget diskuterar och dessutom beslutar att det ska arbetas för införande av gårdsförsäljning, deras uppgift bör vara att värna folkhälsan, säger Per-Olof Svensson, Blåbandsförbundets organisationssekreterare och fortsätter:

- Jag trodde att ledamöterna var insatta i frågan, men de inser tydligen inte att så kallad gårdsförsäljning kan öppna upp för småskalig alkoholförsäljning även i städer, t.ex. turistplatser som Gamla stan i Stockholm.

Gårdsförsäljning har under många år framförts som en nödvändig utveckling för landsbygden för ökad turism och fler arbetstillfällen. Även om detta är tänkt för lokalproducerat så är det inte svårt att ana att de stora alkoholproducenterna stödjer detta. Faller Systembolagsmonopolet ser de givetvis möjligheterna till ökad försäljning.

- Blåbandsförbundet liksom en majoritet av den svenska befolkningen, enligt opinionsundersökningar, tycker att Systembolaget är bra. Att sänka denna viktiga form för reglerad alkoholförsäljning innebär ett allvarligt hot mot folkhälsan, framhåller Per-Olof Svensson.

Tyvärr kan det bli majoritet i riksdagen för att ge regeringen detta uppdrag. Socialutskottet framhåller i sitt beslut att i förslaget om gårdsförsäljning ska det ske i begränsad skala. Och snabbt går det, redan 26 april ska det upp i riksdagen.

Blåbandsförbundet tror inte att denna småskaliga verksamhet innebär särskilt mycket högre alkoholkonsumtion. Inte heller att det skulle ge så många nya arbetstillfällen, för att finansiera detta behövs en hög försäljning.

- Men när detta sannolikt innebär att EU kan komma att undanröja Sveriges undantag för vårt försäljningsmonpol, och vi får betydligt fler butiker som säljer alkohol, då kommer alkoholkonsumtionen öka och det hotar folkhälsan, avslutar Per-Olof Svensson, Blåbandsförbundets organisationssekreterare.

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login