logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
måndag, 22 januari 2018 20:05

Statsbidraget sänkt med 10 procent

Socialstyrelsens fördelning av statsbidrag sänktes med 50.000 kr till 450.000 kr till Blåbandsförbundet. Ungdomsförbundet fick 300.000 kr, från att föregående år inte ha fått något bidrag alls.