logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
måndag, 21 augusti 2017 13:44

Blåbandsförbundets högsta utmärkelse till Tibroparet Ann Hall Gustafsson och Staffan Gustafsson

Ann Hall Gustafsson och Staffan Gustafsson har tilldelats Francis Murphy-plaketten, Blåbandsförbundets högsta utmärkelse vid rikskonferensen på Hellidens folkhögskola, Tidaholm.

Blå Bandet högsta utmärkelse webb

Motivering Ann Hall Gustafsson:
Ann Hall Gustafsson har i många år visat ett hängivet och framgångsrikt arbete för Blå Bandet.

Hon har antagit utmaningen att vara ordförande för Tibro Blåbandsförening. Där gäller det att klara balansgången mellan den traditionella Blåbandsföreningens verksamhet och den nya och expansiva för alla nya svenskar som nu är med i föreningen.

Skickligt leder Ann denna balansgång för att de ”äldre” medlemmarna ska fortsätta känna sig hemma i sin Blåbandsgård och verksamhet, samtidigt som utrymme ges för nya ungdomar och familjer.

En utmaning som kräver en stark tro på att det går att samverka över generationsgränser och för människor med olika bakgrunder.

Detta utvecklar och inspirerar Blå Bandets verksamhet.

För att nå ut med Blå Bandets budskap, satsar Ann tid och engagemang som är så betydelsefullt för både organisationen men även för de människor som hon möter. Ann är en värdefull och engagerad blåbandist som gärna vill sprida delaktighet och gemenskap.

Motivering Staffan Gustafsson:

Staffan Gustafsson har i många år visat ett hängivet och framgångsrikt arbete för Blå Bandet.

Rötterna och medlemskapet finns kvar i Småland som genom åren har fått nytta av Staffans engagemang för ungdomar. Många konserter har arrangerats genom hans musikintresse samtidigt som han alltid lyfter fram värdet av att leva nyktert. Flera förtroendeuppdrag har han haft i Småland samt varit förbundsordförande för Sveriges Blåbandsungdom.

I Tibro Blåbandsförening har Staffan fortsatt och utvecklat sitt
sociala engagemang. Genom sin mjuka och öppna personlighet tar han emot nyanlända. Staffan både bjuder in och låter dem vara med och forma samt ta eget ansvar för verksamheten. Detta gör att så många har känt sig välkomna till Blå Bandet.

Detta utvecklar och inspirerar Blå Bandets verksamhet.

För att nå ut med Blå Bandets budskap, satsar Staffan tid och engagemang som är så betydelsefullt för både organisationen men även för de människor som han möter. Staffan är en värdefull och engagerad blåbandist som gärna vill sprida delaktighet och gemenskap.