logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
fredag, 03 mars 2017 08:59

Regeringen föreslår: 18-årsgräns för e-cigaretter

E-cigaretter ska inte få säljas till någon under 18 år. Produkterna ska också få en hälsovarning, medföljande informationsblad och innehållsförteckning.

Det beslutade regeringen under torsdagen genom en proposition som nu lämnas till riksdagen.

Förslagen i propositionen följer den lagrådsremiss regeringen beslutade om i januari och är en del av arbetet med att implementera EU:s tobaksproduktsdirektiv.
Lagförslagen handlar bland annat om hur e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska utformas och vilka produktkrav de ska uppfylla.
- E-cigaretter är fortfarande en ny produkt på marknaden och har tidigare saknat reglering. Jag är glad över att vi nu kan göra det tydligt för både tillverkare och användare vad som gäller, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.
Hur produkterna får marknadsföras och en särskild rapporterings- och anmälningsskyldighet för tillverkare och importörer föreslås också. Tillverkare och importörer av e-cigaretter måste bland annat anmäla de produkter de vill sälja på den svenska marknaden till Folkhälsomyndigheten.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
(pressmeddelande)

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login