logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
torsdag, 22 december 2016 10:00

LEDARE TIDNINGEN BLÅ BANDET: Alkoholpolitiken är en färskvara

Vi i Blå Bandet har ett ansvar för att alkoholpolitiken hålls aktuell och att arbeta med opinionsbildning och påverkan av politiker på alla nivåer.

Norge har en strikt alkoholpolitik och ett starkt stöd för denna hos medborgarna. Det visar en ny studie som Sentio Research har gjort på uppdrag av Actis, ett paraplyorgan för organisationer som jobbar inom alkoholområdet

Studien visar bland annat att 80 procent tycker att det nuvarande Vinmonopolet, Norges motsvarighet till Systembolaget, bör vara kvar och att 82 procent vill behålla förbudet mot alkoholreklam. En stor majoritet, hela 87 procent av de tillfrågade, vill också ha kvar 20-årsgränsen för köp av alkohol. Även i fråga om aktiv prispolitik för att begränsa tillgången har man sett ett ökat stöd.

 Undersökningen visar att människor uppfattar alkohol som ett socialt problem och att de kan se värdet av en ansvarsfull alkoholpolitik, även om den innebär vissa begränsningar för den enskilde.

 Forskare som gjort liknande undersökningar har de senaste femton åren sett en tydlig ökning av stödet för den restriktiva norska alkoholpolitiken. De ser att det finns flera orsaker till det ökade stödet, dels de allmänna attitydförändringar som går mot mer idealistiska värderingar men också att människor ser att den restriktiva politiken har en effekt på alkoholskadorna.

 I Sverige visar motsvarande undersökningar som i Norge att det finns ett starkt stöd för Systembolaget och för åldersgränser, men det är inte självklart att stödet kvarstår om man inte hela tiden berättar varför detta är viktigt.

 Vi i Blå Bandet har ett ansvar för att alkoholpolitiken hålls aktuell och att arbeta med opinionsbildning och påverkan av politiker på alla nivåer. Vårt eget alkoholpolitiska program och Regeringens ANDT-strategi måste brytas ner på lokal nivå och anpassas efter lokala förutsättningar. Har kommunerna egna strategier och policys och hur ser det förebyggande arbetet ut?

 Handen på hjärtat, hur väl känner vi egentligen till vårt eget alkoholpolitiska program? Programmet som senast reviderades 2008 är nu under omarbetning, men det finns ingen anledning att tro att huvuddragen i det kommer att ändras. Där finns åtgärder både kring att begränsa efterfrågan och tillgången på alkohol samt kring behandling av missbrukare. Min förhoppning är att förbundet även lägger till lokala aspekter i programmet så att det blir lättare att arbeta med för distrikt och föreningar.

 Även internationellt jobbar Blå Korset med att få fler länder att anta en alkoholpolicy. Man har lyckats bra ibland annat i Madagaskar och Chad. Länge var det nykterhetsrörelsen världen över som ensamma kämpade för att minska alkoholkonsumtionen men på senare tid har även WHO, FN och andra organ tagit frågan på allvar och vidtagit åtgärder som resulterat i internationella policys och program mot alkoholskador.

 Det är viktigt att vi i Blå Bandet även finns med i internationella sammanhang och visar upp vårt arbete. Det är också viktigt att vi lär oss mer om vad som görs i de olika länderna och tar till oss tips på hur vi kan utveckla vårt arbete här hemma och

Förbud mot alkoholreklam, prishöjningar och olika tillgänglighetsbegränsningar genom åldersgränser och öppettider är de viktigaste åtgärderna. Med en ökad medvetenhet om alkoholproblemen och en ökad övertygelse att det går att göra något åt dem, kan vi få fler länder att skärpa sin alkoholpolitik och få stöd för den bland befolkningen.

INGALILL SÖDERBERG
LEDARSKRIBENT BLÅ BANDET 6/16

 

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login