logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
fredag, 19 augusti 2016 13:54

Blåbandsförbundet anmäler alkoholreklam

Per-Olof Svensson, Blåbandsförbundets organisationssekreterare, anmäler en annons för alkohol i tidningen Aftonbladet. Annonsen saknar den informationstext som enligt alkohollagen måste finnas. Anmälan har gjorts till Konsumentverket och Alkoholgranskningsmannen.

Det är i Aftonbladet den 11 augusti som det finns en annons på sista sidan från Janake wine group. Annonsen saknar den ”informationstext” som måste finnas enligt 7 kapitel 7 § i alkohollagen. Enligt 27 § i alkoholförordningen finns 18 olika fastställda texter, en av dessa ska användas.
Vid regelbunden annonsering ska olika alternativ av dessa texter användas. Annonsen från Janake wine group avser deras vin ”Fleur du cap Chardonnay”.

Annonsens utformning avviker från den mer traditionellt fyrkantiga, genom att vara en sexkantig annons, där en del av sidan innehåller väderprognos. På sidan finns även den återkommande mindre spalten men intervjufrågor ”Vi 5”, som denna dag innehöll frågan ”Dricker du mer vin vid grillen”.

I anmälan framgår att det samtidigt ska prövas om denna utformning av annonser är förenligt med intentionerna i alkohollagen kring alkoholreklam i tidningar.
Konsumentverket har tillsynsansvaret för annonser. Alkoholgranskningsmannen, AGM, är alkoholleverantörernas egen tillsynsinstans .

I deras egen information anges:
AGM är alkoholbranschens självreglering och AGM är alltså inte en statlig myndighet. Om ett företag bryter mot de lagar och etiska regler som finns för reklam för alkohol- och lättdrycker, har AGM rätt att ingripa och begära att marknadsföringen upphör. Motsvarande system finns för andra branscher och i andra länder och AGMs utlåtanden utgör god affärssed på området.

AGM heter Mattias Grundström. Han var tidigare ansvarig för tillsynen av marknadsföring av bland annat alkohol på Konsumentverket. AGM har också varit förordnad som expert av regeringen i utredningen om alkoholreklam m.m. AGM finansieras gemensamt av Sveriges Bryggerier och Sprit- och vinleverantörsföreningen.

Alkoholreklam Aftonbladet 2016-08-11

AFTONBLADET 11/8 2016