logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
söndag, 20 september 2015 16:14

Francis Murphy plaketten till Jan Lundberg

Jan Lundberg webb 2I samband med finalen för det veckolånga firandet av Princess Hall med Blå Bandet som ägare i 25 år, utdelades förbundets högsta utmärkelse.

 

JAN LUNDBERG
Mottagare av Francis Murphy-plaketten 2015-09-20


Blå Bandets högsta utmärkelse med följande motivering:

Jan Lundberg har i många år visat ett hängivet engagemang för Blå Bandet.

Genom sin personlighet och tro på Blå Bandets framtid har Jan Lundberg vågat ställa sig bakom nya satsningar.

Tidigt såg Jan Lundberg möjligheterna till engagemang genom att starta insamling för ett projekt i Ecuador. Det innebar att en yrkesskola kunde drivas i en liten by och bidrog till den lokala utvecklingen. Dessutom gav det utbyte mellan våra länder och skapade verksamhet lokalt i Sverige.

När det var nära att Blåbandslokalen i Södertälje skulle säljas, ställde sig Jan Lundberg bakom en satsning från distriktet för att rädda lokalen och starta ny verksamhet. Resten är historia som man ibland säger, men är i högsta grad levande med Barnens hus och Tjejhuset.

På Håknäsgården har Jan Lundberg lagt ett omätbart engagemang genom att underhålla gården och dessutom varit med och arrangerat barnkoloni. I den omfattande barn- och ungdomsverksamheten i Finsta har han varit med och fostrat generationer av SBU-are som också deltog i aktiviteter arrangerade både i länet och nationellt.

Jan Lundbergs positiva inställning till att våga satsa samt sin personlighet där han ofta berömmer andras insatser, är värdefulla egenskaper som kommit Blå Bandet och ungdomsverksamheten till del.

Sveriges Blåbandsförbund

Lasse Reuterberg, förbundsordförande                                        

Per-Olof Svensson, organisationssekreterare