logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
onsdag, 12 juni 2024 17:29

NPC Rapportsläpp: Från löften till verklighet

Narkotikapolitiskt center (NPC) skriver i SvD om de löften som utlovades i Kanada inför en legalisering av cannabis – och de effekter som blir allt tydligare.

Justin Trudeau argumenterade för legalisering av cannabis inför det kanadensiska valet 2015 med argumentet att det ”är det enda sättet att skydda barnen”. Tre år senare var legaliseringen ett faktum. Diskussionen har nu nått Europa, där flera länder tagit steg mot legalisering – ofta med Kanada som inspiration. Så hur har det gått?

Narkotikapolitiskt Center presenterar idag en ny rapport som visar att fler använder mer, vilket ökar risken för skador och beroende. Var fjärde förälder i Kanada använder cannabis för ”rekreationsbruk” och fler barn växer därmed upp med cannabis i hemmet. Den illegala marknaden finns till viss del kvar och en legal skapas, så den totala marknaden är betydligt större än innan. Gängrelaterade mord har inte minskat. Trudeaus argument att skydda barnen har inte infriats.

https://narkotikapolitisktcenter.se/rapportslapp-fran-loften-till-verklighet/

SvD debatt: