logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
tisdag, 23 april 2024 07:02

Sveriges Blåbandsförbunds remissvar till: Narkotikautredningen – Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus

Sammanfattning: Det är viktigt att Sverige står upp för en human och restriktiv narkotikapolitik och Blåbandsförbundet anser att det nuvarande målet ”ett samhälle fritt från narkotika” ska finnas kvar. Inte som utredningen föreslår ”ett samhälle med minskade skador av narkotika”. Att göra denna förändring innebär att man sänker målsättningen att motverka narkotikans negativa påverkan på människor och samhälle. Vi upplever att utredningens förslag går i en felaktig riktning till mer skadereducering och mindre förebyggande insatser.

Vi anser att förutsättningar till förebyggande arbete har minskat dramatiskt under flera år. Det finns många organisationer i civilsamhället som har möjlighet att bidra till att förebygga kriminalitet, utanförskap och missbruk genom att ekonomiska resurser till dessa utökas. Även resurser till den offentliga sektorns förebyggande insatser behöver ökas.

Att öka samhällets förmåga att stödja barn och vuxna anhöriga till personer med beroende är något som vi vill framföra, liksom att vård och stöd för narkotikaberoende ges i god omfattning oavsett var personen bor i landet.

Resurser behövs för att stärka barn och ungas psykiska hälsa och välmående så att de varken behöver narkotikaklassade läkemedel eller andra beroendeframkallande substanser. Föräldrar ska också kunna få stöd i sitt föräldraskap för att vara förebilder, resurser och bra vägvisare för barn och unga.

Vi stödjer förslaget att utreda hur ett nationellt forskningscentrum kan inrättas för prevention, vård, stöd och skadereducering inom ANDTS-området.  

Läs hela remissvaret från Sveriges Blåbandsförbund här:

pdfRemissvar_Narkotikautredningen_Vi_kan_bättre_S2024-00085.pdf