logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
torsdag, 11 maj 2023 16:12

Junis-rapport: Plats för barnen

Junis har släppt sin årliga rapport för 20:e gången, i år med rubriken ”Plats för barnen”. Den presenterades av ordförande Mona Örjes i riksdagshusets konferensrum ”Mittpolen” efter att riksdagsledamoten Lina Nordquist hälsat välkommen.

Rapporten innehåller som vanligt statistik utifrån enkätsvar från kommuner och goda exempel på bra stöd till barn som växer upp i familjer med missbruk. Tyvärr är det ändå väldigt många barn som inte får det stöd de behöver.

- Vi behöver lyfta blicken och se helheten och prata om orsaken, allt för många vuxna dricker alkohol, framhöll Mona Örjes och fortsatte att betona att det inte är ett individuellt problem, det är ett samhällsproblem.

- Då krävs det gemensamma lösningar som att bevara Systembolaget, det är ett skydd för barn och anhöriga.

Det gavs också information från ett lyckat samarbete ”BarnSäkert” i Uppsala, ett strukturerat samarbete mellan barnhälsovården och socialtjänsten. Maria Engström, är vårdutvecklare vid Akademiska barnsjukhuset och Stefan Enekvist är enhetschef i stadsdelarna Gottsunda och Sävjas familjeenheter.

PER-OLOF SVENSSON text & foto

Junis rapportsläpp 1 WEBB

Junis rapportsläpp 3 WEBB

Junis rapportsläpp 4 WEBB