logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
torsdag, 04 maj 2023 16:43

Nio rapporter med viktiga teman

Samtliga rapporter finns att ladda ned. Det går även att beställa tryckta rapporter. Rapportserien Alkoholen och samhället:
 2023:  Alkohol och blodtryck
 2021:  Alkohol och coronapandemin
 2020:  Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa
 2019:  Alkohol och äldre
 2017/2018:  Alkohol och våld
 2016/2017:  Alkohol och cancer
 2015/2016:  Alkoholens andrahandsskador
 2014:  Effekter av lågdoskonsumtion av alkohol
 2013:  Ungdomar och unga vuxna

https://www.iogt.se/vad-vi-gor/forskning-och-samverkan/forskningsrapporter/