logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
tisdag, 14 mars 2023 18:02

Presentation: Alkohol kan ge högt blodtryck

I Riksdagshusets konferensrum Mittpolen, presenterades årets rapport ”Alkohol och blodtryck”. En internationell forskargrupp har gjort en omfattande genomlysning av internationell och svensk forskning som nu sammanställts och presenterades av Frida Dangardt som är överläkare och ingår i forskargruppen.

I presentationen framkom att en riskfaktor för högt blodtryck är alkoholkonsumtion, särskilt hög sådan. Högt blodtryck är den enskilt största förebyggbara av alla för sjukdom och förtida död världen över.

Andra risker som livsstilsfaktorer kring kost, låg fysisk aktivitet och övervikt förknippas ofta till högt blodtryck medan mer sällan nämns alkoholvanor. I presentationen framhölls att ofta underskattas alkoholens bidrag till den samlade sjukdomsbördan.

- Alkoholkonsumtionen ökar bland äldre, det är bekymmersamt för oss läkare, framhöll Dangardt och sa vidare:

- Det finns ingen lägsta skyddande nivå, när det gäller alkoholkonsumtion.

Frida Dangardt arbetar både som överläkare och forskare vid barnhjärtcentrum på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Hon gav en bakgrund till vad högt blodtryck kan ge för farliga påfrestningar på kroppens olika organ där hon framhöll att alla hänger samman i ett system.

- Vi vet att alkohol påverkar kärlens förmåga att vidga sig och att utveckling av högt blodtryck startar tidigt.

Mest känt kanske det är att högt blodtryck påverkar hjärtat men det ökar riskerna bland annat även för stroke och njursvikt. Genom denna nya rapport kan man nu hoppas på att det är slut på artiklar och rubriker med att vin är bra för hjärtat.

Värdar för presentationen var två ledamöter i riksdagens socialutskott, Dzenan Cisija (S) samt Dan Hovskär (KD). Moderator var Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO. I panelen Hege Jahr, distriktssköterska; Jonas Sjögren, läkare samt Anders Åkesson, Riksförbundet HjärtLung.

Text & foto:
Per-Olof Svensson

Alkohol och högt blodtryck Foto Per Olof Svensson 3

Alkohol och högt blodtryck Foto Per Olof Svensson 2

Alkohol och högt blodtryck Foto Per Olof Svensson 1

Alkohol och högt blodtryck Foto Per Olof Svensson 4