logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
lördag, 17 september 2022 07:22

Ny Blåbandsförening startad i Gästrikland!

Under en tid har det förts samtal med målsättning att starta en ny Blåbandsförening. Nu har det blivit verklighet vid ett möte i ett fritidshus nordväst om Järbo i Gästrikland. Det är en grupp nya medlemmar tillsammans med förbundets verksamhetsstrateg Johan Sjöö som tagit initiativet.

Per-Olof Svensson, förbundets organisationssekreterare, var med under mötet och informerade om föreningsformen, formalia och vad en del av orden betyder som finns i stadgar och dagordningar. Vidare kring både ansvar och möjligheter som en förening och styrelse har. Vidare hade en dagordning förberetts för att kunna genomföra möte för att starta föreningen.

Det beslutades att den nya föreningen heter Gästriklands Blåbandsförening och kommer från start att samla medlemmar boende i Järbo, Sandviken och Gävle. De medlemmar som finns sedan tidigare i Gästrikland kommer att erbjudas att flytta sitt medlemskap till den nya föreningen.

Mötet valde Joakim Rzepka till ordförande; Tony Wallén till sekreterare och till kassör Cathrine Ström.

Vid mötet deltog 12 personer och ägde rum i det fritidshus som Johan Sjöö äger tillsammans med sin fru Maria. Av dessa blev fyra nya medlemmar under fredagskvällen den 16 september.

Följande var samlade för att vara med om starten för den nya Blåbandsföreningen i Gästrikland: Sittande den nya styrelsen med Cathrine Ström, Joakim Rzepka och Tony Wallén. Bakre raden fån vänster: Maria Myrberg, Stefan Ström, Carolina Thorell, Ingvar Andersson, Johan Sjöö, Maria Sjöö, Emelie Wejåker och Seija Karjalainen. Saknas på bilden gör fotografen Per-Olof Svensson.

Ny förening Gästrikland webb