logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
tisdag, 06 september 2022 09:54

Systembolagets nya chef om framtiden

Ann Carlsson är ny chef från i år för Systembolaget och medverkande vid ett möte med Alkoholpolitiskt Forum i Stockholm. Ann berättade om sin bakgrund som till största delen har varit arbete inom affärsverksamhet, de senaste elva åren som VD för Apoteket AB. Innan dess många år inom ICA.

Peter Allebeck, ordförande för Alkoholpolitiskt Forum, inledde med att framhålla att Systembolaget är en viktig aktör för alkoholpolitiken. I Ann Carlssons inledning berättade hon att det har ägnats mycket tid till att läsa in sig och vara med på många möten för att få fakta kring Systembolaget och dess roll i samhället.

Carlsson sa att hon kan se Apoteket som ”systerorganisation” med Systembolaget då bägge driver detaljhandel med särskilda produkter.

- Jag tycker att den alkoholpolitik som Sverige driver är förtjänstfull. Det finns inte någon som inte varit nära någon med konsekvenser av alkohol. Systembolaget är livsviktig för alkoholpolitiken.

Det var säkert en beskrivning som deltagarna på mötet blev glada över. Det gavs möjligheter att ställa frågor och givetvis kom den så kallade gårdsförsäljningen upp. Ann Carlsson var besviken när remisstiden var slut på den tredje utredningen.

- Jag trodde att fler skulle misstycka, blev lite tagen och fundersam över att allmänt känd kunskap inte nått fram.

Kritik framfördes kring Systembolagets satsning ”Hållbart val”, där det ifrågasattes om det inte kan uppfattas som att indirekt uppmana till öka försäljningen, något som Systembolaget inte ska göra. I butiker uppmärksammas produkter extra som har fått märkningen ”Hållbart val” där bolaget har godkänt miljöcertifieringar.

- Vi rör oss i konflikter, konstaterade Ann Carlsson och gav exempel på ”bag in box” som är en mer klimatsmart förpackning än glas men riskerar att volymdriva. Därför arbetar de med att få boxar i mindre storlekar.

- Vi jobbar för alla Sveriges medborgare och behöver komma ihåg att kunder kan ha barn och anhöriga.

- Vi har ett samhällsuppdrag som är centralt, avslutade Ann Carlsson, ny VD för Systembolaget.

PER-OLOF SVENSSON
text & foto

Ann Carlsson, VD Systembolaget, i bakgrunden Peter Allebeck, ordförande Alkoholpolitiskt Forum.

Ann Carlsson Systembolaget webb