logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
tisdag, 07 juni 2022 18:42

Sveriges Blåbandsförbund avstyrker betänkandet i sin helhet

Remissyttrande över betänkandet: ”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker” (SOU 2021:95)

pdfRemissyttrande_över_betänkandet_från_Socialdepartementet_Dnr_S2022-00562.pdf

Sveriges Blåbandsförbund avstyrker betänkandet i sin helhet.

Huvudskälet är att betänkandet helt missar att förslaget innebär att Sveriges undantag för försäljningsmonopol av alkohol riskerar med största sannolik att upphöra då Sverige genast kommer att bryta mot sitt egna begärda EU-undantag, dvs att alkohol ska säljas i Systembolagets butiker.

Detta innebär att inte endast småskalig försäljning på landsbygden till turister kommer att ske, utan öppnar upp för privat försäljning i städer och tätorter. Begrepp ”Gårdsförsäljning av alkohol” ger en felaktig bild av hur verkligheten kommer att bli. Något som betänkandet indirekt själva förstår, då man tror sig kunna genomföra en försöksperiod. Detta är enligt Blåbandsförbundets uppfattning naivt.

Två tidigare utredningar har kommit fram till att det inte är möjligt att tillåta gårdsförsäljning av alkohol utan att utmana EU med vårt undantag.

Alkohol är inte som andra varor och orsakar varje år skador och lidande, inte bara för många som dricker utan också för andra, såsom våldsoffer, trafikoffer och anhöriga. Till exempel lever 320.000 barn* i Sverige i familjer där det dricks för mycket. (*CAN Rapport 185, Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem. https://www.can.se/publikationer/hur-manga-barn-vaxer-upp-med-foraldrar-som-har-alkoholproblem/ )

Detaljhandelsmonopolet är en viktig del för att uppnå målet med den svenska alkoholpolitiken, att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skador.
IOGT-NTO har låtit advokatbyrån Cederquist genomföra en rättsutredning på området. Cederquist har framförallt analyserat frågan om hur gårdsförsäljningsförslaget är förenligt med EU:s regler avseende varors fria rörlighet, och kritiserar utredningen för bristfälliga och i vissa delar inkorrekta analyser och slutsatser. Sveriges Blåbandsförbund håller med om det som framkommit i advokatbyråns utredning.

Blåbandsförbundets uppfattning är därför att betänkandet har missat sitt uppdrag, att undersöka om det överhuvudtaget är möjligt att införa den så kallade ”gårdsförsäljning av alkohol”. Istället vill man införa möjligheten utan hänsyn till de konsekvenser detta kommer att innebära.

Sveriges Blåbandsförbund ställer sig också bakom remissvaren från IOGT-NTO och Systembolaget.

Förbundsstyrelsen samlat till möte i Stockholm 3 juni 2022 genom:
Ann-Marie Lindgren  Förbundsordförande
Per-Olof Svensson  Organisationssekreterare