logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
fredag, 08 april 2022 09:57

Välkommen att bli medlem!

Blå Bandet är en demokratisk folkrörelse för hälsa med personligt ställningstagande för nykterhet och omsorg för ett tryggare samhälle.

Vår vision:
Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.

Våra medlemmar värdefulla!
• Omsorg för dem som har eller har haft alkohol eller andra drogproblem.
• Du har möjlighet att engagera dig.
• Du får information genom vår tidning, nyhetsbrev, hemsida, sociala medier.
• Vi har egen folkhögskola, konferens- och fjällanläggningar samt möteslokaler.
• Vi erbjuder kulturprogram, studiecirklar och sociala aktiviteter.
• Vi bedriver opinionsbildning i alkohol- och beroendefrågor.

Mer info: www.blabandet.se
Medlemsavgiften är gratis första året!

pdfBlå_Bandet_infoblad_med_medlemsansökan.pdf

Blå Bandet infoblad med medlemsansökan webb