logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
måndag, 10 januari 2022 08:27

Seminarieserie om narkotikadödlighet och skadereducerande insatser

CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende) Göteborgs universitet, arbetar med kunskapsspridning och forskning om alkohol, andra droger och spelproblem. Inbjudan till digital seminarieserie:

Utförlig info i inbjudan: pdfInbjudan_till_CERAs_seminarieserie_2022.pdf

Svensk narkotikapolitik i förändring. Den svenska narkotikapolitiska modellens framväxt, särart och ställning idag.
28/1 kl 9 – 10
Sista anmälningsdag: 2022-01-12

Den narkotikarelaterade döden i Sverige. Hur ska vi förstå den och hur är läget i Västra Götaland?
25 februari kl 9 – 10
Sista anmälningsdag: 2022-02-09

Naloxonprojektet i region Skåne. Erfarenheter om projektets utmaningar och framgångsfaktorer.
25/3 kl 9 – 10
Sista anmälningsdag: 2022-03-09

Low thresholds and best interests: Legal and ethical issues regarding access to needle exchange for under 18s in Sweden
29/4 kl 9 – 10
Sista anmälningsdag: 2022-04-13

Diskussionsseminarium om narkotikadödlighet och skadereducerande insatser i Västra Götaland. Vad gör vi i vår region och vad behöver vi bli bättre på?
12/5 kl 13 – 15
Sista anmälningsdag: 2022-04-21