logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
tisdag, 30 november 2021 06:44

Grannskapsinitiativet – För levande, öppna och tillgängliga grannskap

Här finns möjlighet för våra föreningar/distrikt att söka pengar för att på lokal nivå göra viktiga insatser för ett levande, öppet och tillgängligt samhälle. Genom små och snabba stöd till projekt i närområdet vill Postkodstiftelsen stärka gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa.

Läs mer:

https://postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet/