logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
torsdag, 09 september 2021 13:23

Per Leimar har tilldelats Blå Bandets utmärkelse till framgångsrik opinionsbildare

Utmärkelsen delades ut i samband med Blåbandsförbundets rikskonferens i Sälen. Per Leimar arbetar på IOGT-NTO som alkoholpolitisk sekreterare. Per var inbjuden föreläsare under förbundets årsmöte och gav en översikt över de forskningsrapporter som getts ut under senare år i serien ” Om människor, samhälle och politik”. I samband med jubileumsfesten för Sälsäterns fjällgård som firar 75 år, delades utmärkelsen ut till Per Leimar som blev glatt överraskad. Utmärkelsen delas ut vartannat år och heter Oskar Eklund-priset till minne av att han startade tidningen Blå Bandet 1883.

Motivering:

Per Leimar är en ödmjuk och sammanhållande kraft i den internationella forskargrupp som varje år sammanställer en rapport om alkoholens påverkan. Det sker i serien ”Om människor, samhälle och politik”. Den senast om Alkohol och coronapandemin.

Forskargruppens sammansättning fördelas på Australien, Kanada, Sverige och USA och träffas vanligtvis under en vecka i Sverige för att sammanställa det förarbete som gruppen gjort. Per brukar beskriva sin uppgift som ”kaffekokare” men är betydligt viktigare.

Att lyckas få denna forskargrupp att förbereda och sammanställa de årliga rapporterna, behöver den sammanhållande insats som Per svarar för. Dessutom är det Per som därefter i många sammanhang ser till att rapporterna får spridning för opinionsbildning, istället för att endast hamna i arkiv.

Per Leimar arbetar på IOGT-NTO som politisk sekreterare. I sitt arbete har han koll och skapar underlag för folkbildning i alkoholpolitiska frågor, som t.ex. ANDTS-strategin och den så kallade gårdsförsäljningen av
alkohol.

Det som gör Per Leimar till en värdig mottagare av Blå Bandets opinionsbildarutmärkelse är att han delar med sig av sina kunskaper inom hela nykterhetsrörelsen och vid externa möten och konferenser.

 

Foto: Per-Olof Svensson

Per Leimar webb

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login