logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
måndag, 15 februari 2021 16:51

NPC Kunskap i narkotikapolitiska frågor

NPC satsar rejält på att förmedla kunskap i narkotikapolitiska frågor under våren. De flesta av dem kommer att vara livesända, men i några viktiga frågor återanvänder vi en tidigare gjord inspelning.

Om våra webbinarier
NPC genomför ett flertal aktiviteter som vänder sig till olika målgrupper. Just våra webbinarier riktar sig till medlemmar/tjänstemän inom organisationer eller andra funktioner som arbetar med en restriktiv narkotikapolitik.

Våra webbinarier är inte ett forum för debatt, utan för folkbildning inom denna målgrupp. Eftersom flertalet av de deltagande är ideellt engagerade privatpersoner i våra medlemsorganisationer, tillåter vi inte någon form av vidarepublicering av bilder/skärmdumpar. En inspelning av föreläsningen kan komma att tillgängliggöras i efterhand.

 För anmälan, klicka på rubrik!
 
 
 
 
 
 
 
 

1 april kl 14.30-15.30: Narkotika och barnkonventionen

FN:s konvention för barnets rättigheter är nu lag i Sverige, vilket ställer än högre krav på efterlevnad. Men på vilka sätt har konventionen bäring på narkotikafrågan?
Trots att barnkonventionen är den enda av konventionerna om mänskliga rättigheter som explicit omnämner narkotika, saknas ett tydligt barnrättsperspektiv i narkotikadebatten.

 

15 april kl 14.30-15.30: Kvinnor glöms i narkotikadebatten

Narkotikadödligheten har minskat bland män, men istället ökat hos kvinnor. I narkotikadebatten talas dock sällan om kvinnor, vare sig i det förebyggande arbetet, kring tidig upptäckt eller i vård och behandling. I detta webbinarium tittar vi närmare på hur situationen ser ut och vad som behöver göras för att få till en förändring.

 

29 april kl 14.30-15.30: Svensk narkotikakonsumtion i ett europeiskt perspektiv

Hur ser den svenska narkotikakonsumtionen ut i jämförelse med andra länder i Europa samt USA? Och vilken roll har den svenska narkotikapolitiken spelat för den låga konsumtion som Sverige har internationellt sätt? I detta webbinarium försöker vi att reda ut kopplingarna mellan politik och prevalens genom att jämföra konsumtionsnivån i olika länder.

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login