logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
måndag, 15 februari 2021 16:11

Konferens: Sverige mot narkotika 23 mars

Digital konferens för dig som är enagerad i narkotikafrågan. Programmet utgår från konferensens fyra huvudinriktningar: 1) Hälsofrämjande och förebyggande, 2) rättsvårdande och polisiära insatser, 3) vård och behandling och 4) folkrörelser och folkligt motstånd. Hela programmet finns på boras.se/SMN.

Under konferensen får du ta del av kunskap och inspiration från både nationella och internationella föreläsare. Konferensen varvas med föreläsningar, valbara seminarier, panelsamtal och intervjuer. Möjlighet till interaktion genom att ställa frågor under dagen kommer att finnas.

Sverige mot narkotika 2021 modereras av Linda Nilsson och Nadim Ghazale.och Nadim Ghazale.

ECAD-Sverige står bakom konferensen som riktar sig till dig som är engagerad i narkotikafrågan, till exempel kommunanställda inom drog- och brottsförebyggande arbete, vård och behandling, anställda inom rättsväsendet, representanter från frivilligrörelserna och den breda allmänheten.

pdfSverige_mot_narkotika_Program_23_mars_2021.pdf

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login