logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
torsdag, 11 februari 2021 19:28

Ännu ett välbesökt seminarium med Blå Bandet som värd

Drygt 260 personer deltog i torsdagens seminarium ”Vinsten av tidigt engagemang för barn”. Vad finns det för riskfaktorer och skyddsfaktorer?” Det var det andra av fyra nationella arrangemang som Blå Bandet varit värd för under den pågående uppmärksamhetsveckan ”Du spelar roll”.

Chatarina Forsberg, Blå Bandets projektledare för ”Jag ser” inledde med att hälsa välkommen och gav praktisk information. 12 organisationer står bakom den nationella satsningen som utöver de centrala arrangemangen, görs flera lokala under denna vecka som under tio år genomförts samma vecka som ”Alla hjärtans dag” infaller.

- Vi fortsätter kämpa på och i år når vi ut på ett helt annat sett, sa Forsberg och syftade på att digitala seminarier gör att fler har möjlighet att delta och fortsatte:

- Nu ger vi extra uppmärksamhet för barn i utsatthet. Du och jag kan se och följa vår magkänsla.

Därefter hälsades föreläsare Camilla Pettersson, forskare i folkhälsovetenskap och social välfärd, välkommen som i sitt yrke har ambitionen att lyfta fram koppling mellan forskning och praktik. Hon inledde med att visa en film producerad av Barnombudsmannen, 1000 kronors loppet, som illustrerade att barn och unga har olika förutsättningar som de själva inte kunnat påverka.

Beroende på föräldrar socioekonomiska situation ger det väldigt olika villkor för skolresultat, ekonomi och hälsa.

- Vi kan bidra till att minska skillnader, framhöll Camilla Pettersson och fortsatte:

- Forskning är viktigt men ibland minst lika viktigt att lyssna på barnen.

Störst risk för svårigheter finns när det blir många riskfaktorer och få skyddsfaktorer. Riskfaktorer är när vissa omständigheter eller händelser ökar sannolikheten för att något inte önskvärt ska hända. Medan skyddsfaktorer tvärtom bidrar till personens ökande motståndskraft kan hindra eller minska effekten av riskfaktorer.

- I skyddsfaktorer ligger magin i det främjande förebyggandet arbetet, framhöll Pettersson som konstaterade att många av riskfaktorerna inte går att påverka. Därför bör vi fokusera på skyddsfaktorer där alla kan bidra på olika nivåer, inom familjen, vänner, lärare, ledare med flera.

Emil Gillsberg, Blå Bandets verksamhetsstrateg, var moderator för de frågor som ställdes skriftligt av deltagare. Innan dessa lästes upp och besvarades av föreläsaren sa Gillsberg:

- Vi kan vara skyddsfaktorer, se barnen, vara trygga vuxna i närheten.

Chatarina Forsberg tackade Camilla Pettersson för hennes medverkan och sammanfattade att det är sorgligt med alla riskfaktorer, samtidigt som det är viktigt att de lyfts fram.

Fokus på skyddsfaktorer, där vi kan bidra, gör ändå att det är hoppfullt. Avslutningsvis informerade Blå Bandets projektledare om verksamheten ”Jag ser”.

Arkivbild: Camilla Petterson, när hon medverkade vid en föreläsning för Blå Bandet på Hellidens folkhögskola i Tidaholm.

PER-OLOF SVENSSON

Text & foto

Camilla Pettersson webb

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login