logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
tisdag, 26 januari 2021 10:10

PRESSMEDELANDE 2021-01-26: Dricka alkohol försämrar immunförsvaret

Alkoholkonsumtion, särskilt hög konsumtion, försämrar immunförsvaret och ökar därmed risken för att insjukna i Covid-19. Detta framgår av den färska rapporten ”Alkohol och coronapandemin” som släpptes 26 januari 2021.

Rapporten är författad av sju internationellt ledande alkoholforskare från Australien, Canada, Sverige och USA.

- Alkoholen ökar även spridningen av coronaviruset genom att sociala hämningar minskar redan vid låg konsumtion och försämrar omdömet vid hög konsumtion. Det påverkar förmågan att skydda sig själv och andra genom åtgärder som att hålla avstånd och tvätta händerna, säger Per-Olof Svensson, Blåbandsförbundets organisationssekreterare.

- Myndigheter med ansvar för hälsa bör rekommendera personer med hög risk för infektioner eller allvarliga komplikationer att minska eller undvika alkoholkonsumtion, säger Sven Andreasson, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och ansvarig för alkoholmottagningen Riddargatan 1 i Stockholm.

Detta gäller särskilt äldre, överviktiga, diabetiker, rökare samt personer med luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

- Med denna forskningsrapport vill vi lyfta vikten av att se alkoholen som en viktig del i kampen mot coronapandemin, säger Per-Olof Svensson, Blåbandsförbundets organisationssekreterare och fortsätter:

- Det har tidigare varit märkligt tyst om detta från myndighetshåll. Sent kom beslut om att begränsa alkoholservering på kvällstid.

”Alkoholen och coronapandemin” är den senaste forskningsrapporten i rapportserien om alkoholen och samhället som getts ut årligen sedan 2013 och som samlar befintlig forskning kring alkoholens påverkan på samhället.

Rapporten finns tillgänglig via:

https://blabandet.se/aktuellt/item/1120-ny-forskningsrapport-alkohol-och-coronapandemin