logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
tisdag, 26 januari 2021 10:02

Ny forskningsrapport och film från lanseringen: Alkohol och coronapandemin

Blå Bandet är en av flera organisationer som initierat rapporten som är författad av en sju internationellt ledande alkoholforskare från Australien, Canada, Sverige och USA.

Världen har det senaste året samlats kring en gemensam global utmaning. Covid-19 har fått regeringar, myndigheter och forskare världen över att gå samman för att rädda människoliv. Hur alkoholkonsumtionen hanterats under denna period har sett olika ut. Vissa länder har varit snabba med att minska tillgängligheten, medan andra sett alkohol som en möjlig räddning för den lokala ekonomin.

Den åttonde rapporten i rapportserien Alkoholen och samhället lyfter alkoholkonsumtionens roll för spridning av coronaviruset och insjuknandet i covid-19. Den handlar om alkoholens påverkan på immunförsvaret och alkoholens betydelse för smittspridning – men också hur oro, social isolering och arbetslöshet har påverkat konsumtionen och hur alkoholindustrin och världens regeringar har agerat.

Forskningsrapporten ”Alkohol och coronapandemin” är helt ny, den presenterades 26 januari 2021.

Precis som tidigare år är rapporten författad av några av världens främsta alkoholforskare. Blå Bandet är en av flera organisationer som initierat rapporten Alkohol och coronapandemin: om människor, samhälle och politik.

Alkohol_och_coronapandemin.pdf

Här kan du se inspelning från seminarie med lansering av rapporten:

https://www.youtube.com/watch?v=qxyXv8wYzsI&feature=youtu.be