logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
tisdag, 24 november 2020 07:47

Debattartikel från Blå Bandet & SBU samt ytterligare 16 organisationer: Det räcker inte att prata om vikten av förebyggande insatser

Det vore ett allvarligt misstag att sjösätta en ny ANDTS-strategi utan att garantera medel som gör att strategin kan förverkligas. Det skriver Blåbandsförbundet & Sv. Blåbandsungdom tillsammans med ytterligare 16 organisationer.

När hela världen pratar om att hur vi ska minska belastningen på sjukvården är det minst sagt märkligt att den svenska regeringen väljer att prioritera ner det förebyggande arbetet.

Det framhåller Per-Olof Svensson från Blå Bandet och Tjarls Metzmaa från SBU tillsammans med företrädare från Riksförbundet Anhöriga mot droger; IOGT-NTO; Polisförbundet; Svensk Sjuksköterskeförening; Yrkesföreningen mot tobak; Riksförbundet föräldraföreningen mot narkotika; Ungdomens nykterhetsförbund; Förbundets Sveriges tandhygienister; Narkotikapolitiskt center; Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor; Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund; Junis; Riksförbundet Visir; Verdandi; Svenskar och invandrade mot narkotika; Tobaksfakta.

Debattartikel är nu publicerad i nättidningen Altinget (en efterföljare till ”Riksdag och departement”).

https://www.altinget.se/artikel/det-racker-inte-att-prata-om-vikten-av-forebyggande-insatser