Skriv ut denna sida
torsdag, 12 november 2020 07:34

Seminarium på temat Framtidens ANDTS*-strategi har arrangerats av Blå Bandet och Sveriges Blåbandsungdom (SBU)...

... tillsammans med ytterligare 20 organisationer under ledning av Irma Kilim, IOGT-NTO. Avslutande panelsamtal modererades av Tjarls Metzmaa, SBU.

Seminariet inleddes med ett välkomsttal av WHO:s programchef för alkohol och narkotika i Europa, Carina Ferreira Borges. Därefter följde presentationer från Magnus Jonsson från Socialdepartementet och Anna Månsdotter från Folkhälsomyndigheten.

Sista presentationen gjordes av Håkan Leifman och handlade om civilsamhället ANDTS-Skuggstrategi. Seminariet avslutades med ett panelsamtal mellan Mona Eriksson (Polisen), Percy Larsson (Skatteverket) och Ulrika Ankargren (Länsstyrelsen).

*Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Seminariet kan ses på Youtube:

Seminarium på temat Framtidens ANDTS*-strategi